Poznaj mnie

Kim jestem

Jestem adwokatem i zajmuję się upadłością konsumencką od chwili wprowadzenia jej do polskiego prawa.

Prowadzę bardzo popularny blog o upadłości konsumenckiej. Za jego pośrednictwem spełniam swoją misję, jaką jest zagwarantowanie Ci łatwego dostępu do praktycznej oraz aktualnej wiedzy na temat postępowania upadłościowego.

adwokat Michał Hajduk - zdjęcie

Bardzo cieszę się, że zdobyłem już zaufanie wielu Klientów i stałe grono Czytelników, którzy chętnie udzielają się na moim blogu i forum - tworząc tym samym wspólnie wspierającą się społeczność.

Widzę, że upadłość może być nowym początkiem. Potwierdzają to moi Klienci, którzy dzielą się swoimi historiami. A korzystając z profesjonalnego wsparcia, będziesz mógł zacząć jeszcze szybciej. Pozwól, że Ci w tym pomogę.

adw. Michał Hajduk

Zaufanie

dlaczego ja

Upadłość konsumencka oraz upadłość przedsiębiorstw to moja główna specjalizacja. Sprawnie przeprowadzę Cię przez wszystkie procedury związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Służę Ci pomocą na każdym etapie. Swoją sprawę powierzasz dyskretnemu i doświadczonemu adwokatowi, który doskonale rozumie, w jak trudnej sytuacji się znajdujesz.

Dziękuję moim Czytelnikom i Klientom za okazane zaufanie.
To dla mnie ogromne wyróżnienie.

118
Tyle wpisów ma już mój blog o upadłości konsumenckiej
2103
To liczba komentarzy, które dotąd napisali Czytelnicy
1
Napisałem pierwszy książkowy "Przewodnik po upadłości konsumenckiej"
12
wywiadów o upadłości udzieliłem prasie, telewizji i innym mediom
informacje

co powinieneś wiedzieć o upadłości konsumenckiej

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami na temat upadłości konsumenckiej. Zebrałem tu odpowiedzi na najważniejsze pytania, które zadają mi Czytelnicy.

A po szczegółową wiedzę zaglądaj na mój blog o upadłości konsumenckiej.


Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to proces mający na celu redukcję lub całkowite umorzenie długów osoby fizycznej, uznanej przez sąd za niewypłacalną. Jeśli zastanawiasz się, co daje upadłość konsumencka, musisz wiedzieć, że jej efektem jest oddłużenie, nawet jeśli częściowo miałoby to odbywać się kosztem wierzycieli.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej możliwe jest wyłącznie w przypadku osób fizycznych, nieprowadzących działalności konsumenckiej. Osoby posiadające firmę, muszą zgłosić wniosek o upadłość przedsiębiorcy.

Ponadto jest kilka dodatkowych ograniczeń. Podstawa prawna upadłości konsumenckiej jasno wskazuje, że proces ten można przeprowadzić wyłącznie raz na 10 lat. Ponadto sprawdzane jest, czy niewypłacalność nie nastąpiła w wyniku świadomych działań konsumenta bądź nie jest jego rażącym zaniedbaniem. Wtedy sąd może odrzucić wniosek o upadłość konsumencką.

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką?

Osoba fizyczna może ogłosić upadłość konsumencką w sytuacji, gdy doszło do jej niewypłacalności, niezawinionej niewypłacalności bądź gdy wcześniej umarzane były zobowiązania finansowe.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka osoby fizycznej rozpoczyna się od złożenia wniosku. Jest to proces skomplikowany, kilkuetapowy. W pierwszym kroku przeprowadzane jest postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości, po którym następuje postępowanie właściwie. W jego wyniku powstaje plan spłaty wierzycieli, a gdy zostanie zrealizowany, następuje oddłużenie.

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Odpowiedź na pytanie, jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką, nie jest prosta. Dlaczego? Ponieważ sprawdzając wzór wniosku o upadłość konsumencką, być może zauważyłeś już, że należy uwzględnić w nim wiele informacji. To m.in. wskazanie okoliczności składania wniosku, spis wierzycieli wraz z wysokością i terminem spłaty, spis wierzytelności, listę zabezpieczeń oraz listę miejsce, w których znajduje się majątek osoby fizycznej. W jego uzupełnieniu może pomóc ci doświadczony prawnik.

Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika.

Upadłość konsumencka – co sprawdza sąd?

Podczas postępowania o upadłość konsumencką sąd weryfikuje przyczynę niewypłacalności. Zmianą w 2020 roku jest to, że o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może starać się także dłużnik, który z premedytacją prowadził do niewypłacalności. W trakcie tego procesu sprawdzany jest majątek wnioskodawcy, a także wszystkie wierzytelności.

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Nawet jeśli nie posiadasz majątku, możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej (znajdujesz się wtedy w sytuacji ubóstwa masy upadłościowej). Trudno jest natomiast określić czas trwania postępowania, gdyż ten zależy od indywidualnej oceny sprawy. Zwykle nie jest on dłuższy niż rok, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku.

Upadłość konsumencka a alimenty

Upadłość konsumencka nie dotyczy długów alimentacyjnych, nie mogą one zostać umorzone w toku postępowania.

Upadłość konsumencka a mieszkanie

Mieszkanie najczęściej wliczane jest w skład masy upadłościowej. Syndyk, po jego sprzedaży, wydziela dłużnikowi kwotę umożliwiającą wynajem mieszkania na okres dwunastu miesięcy. Istnieją wyjątki, w których dłużnik może zachować mieszkanie, aczkolwiek każdorazowo rozpatrywane jest to indywidualnie.

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Opłata sądowa za złożenie wniosku o upadłość konsumencką wynosi 30 zł. Jeśli będziesz chciał korzystać z pomocy pełnomocnika, musisz uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Ile adwokat „bierze” za upadłość konsumencką?

Wycena usług prawniczych jest zależna od indywidualnej sytuacji, w jakiej znajduje się konsument. Najczęściej jest to koszt wynoszący kilka tysięcy złotych.