Przepisy, w pewnych okolicznościach, nie pozwalają na ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez dłużnika. Dlatego, przed przystąpieniem do sporządzania wniosku o upadłość konsumencką, warto omówić z prawnikiem sytuację prawno-materialną.

Na podstawie posiadanej wiedzy oraz praktycznego doświadczenia w sporządzaniu wniosków i reprezentowaniu Klientów przed sądem, jestem w stanie ocenić, czy możesz skutecznie złożyć wniosek. Jeśli nie spełniasz tak zwanych pozytywnych przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej, sąd odrzuci Twoje pismo.

Dlatego, by oszczędzić czas i niepotrzebne nerwy, pomagam Klientom wcześniej ocenić ich sytuację. Robię to w ramach bezpłatnej konsultacji, wyjaśniając jednocześnie, jak przebiega upadłość konsumencka w 2020 roku. Wystarczy, że dokładnie opiszesz mi swoją sytuację.

Napisz:

  • jakie masz długi i w jakim celu były one zaciągnięte;
  • w jakich okolicznościach utraciłeś zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań;
  • jakie masz możliwości finansowe spłaty zadłużenia;
  • jaki posiadasz majątek.

Dzięki konsultacji dowiesz się, czy:

  • masz szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
  • posiadasz konsumencką zdolność upadłościową;
  • w twoim przypadku rzeczywiście zaistniał stan niewypłacalności;
  • spełniasz wszystkie przesłanki pozytywnego rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
  • możesz ogłosić upadłość konsumencką pomimo zaistnienia podstaw do oddalenia wniosku przez sąd.