Czy każdy może ogłosić upadłość konsumencką?

Zadłużenie i niewypłacalność sprawiają, że rozważasz złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego? Niekorzystna sytuacja finansowa nie zawsze musi być równoznaczna z bankructwem osobistym. Sprawdź, kiedy można ogłosić upadłość konsumencką i kto ma niej prawo.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Decydując się na ogłoszenie bankructwa osobistego, warto wziąć pod uwagę, że nie zawsze jest to możliwe, a przedstawienie stosownego pisma w sądzie czasami nie wystarczy do umorzenia długów. By zwiększyć prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia upadłości konsumenckiej i rozłożenia zobowiązania na korzystne raty, warto rozważyć skorzystanie z porady prawnika, który przyjrzy się Twojej sytuacji finansowej i pomoże sporządzić wniosek.

Upadłość konsumencką mogą ogłosić tylko osoby fizyczne, których stan majątkowy i wysokość dochodów nie pozwalają w żaden sposób uregulować posiadanych zobowiązań finansowych. Nie mają one również możliwości skorzystania z innych form rozłożenia zadłużenia — takich jak konsolidacja, wakacje kredytowe czy też refinansowanie kredytów. Istnieje również opcja ogłoszenia upadłości konsumenckiej w imieniu osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej (np. uzależnionej od hazardu, która nie ma środków na spłatę zaciągniętych zobowiązań).

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Osoby prawne (czyli m.in. przedsiębiorstwa, organizacje, spółki i instytucje) nie mogą ogłosić upadłości konsumenckiej. Zasady ich bankructwa zostały określone w odrębnych przepisach. Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą i wspólnicy spółek również nie mogą od razu złożyć wniosku o upadłość konsumencką. W przypadku niewypłacalności przedsiębiorca musi w pierwszej kolejności zamknąć działalność firmy, a dopiero później starać się o wszczęcie postępowania w sprawie upadłości konsumenckiej.

Sąd nie przychyli się także do wniosku o ogłoszenie bankructwa tych osób, które składały podobne pismo w przeciągu 10 lat i ich długi zostały w całości lub częściowo umorzone. Z upadłości konsumenckiej nie mogą skorzystać dłużnicy posiadający wystarczające środki na pokrycie zobowiązań oraz osoby, które próbowały kiedyś zataić wysokość dochodów, posiadany majątek czy też wysokość zadłużenia.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Dłużnik powinien złożyć do sądu stosowny wniosek uwzględniający wysokość jego zobowiązań, listę wierzycieli, dochody i składniki majątku oraz uiścić opłatę w wysokości 30 złotych. Przy przygotowywaniu dokumentacji, dobrym pomysłem może być skorzystanie z pomocy adwokata, który dokona bezpłatnej analizy sytuacji prawno-finansowej osoby zadłużonej i oceni, czy kwalifikuje się ona do złożenia wniosku.

Jeden z warunków upadłości konsumenckiej stanowi gotowość do poddania się postępowaniu egzekucyjnemu — czyli częściowego przeznaczenia posiadanego majątku na uregulowanie zadłużenia (mogą to być nieruchomości, samochód, sprzęt lub kosztowności). Ogłoszenie bankructwa osobistego najczęściej nie oznacza anulowania wszystkich zobowiązań, a jedynie ustalenie przez sąd wysokości comiesięcznych spłat dostosowanych do możliwości finansowych dłużnika. Czasami są to symboliczne kwoty, które osoba ogłaszająca upadłość konsumencką będzie musiała przez okres od roku do 3 lat wpłacać na konta wierzycieli.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej zazwyczaj umożliwia umorzenie części długów. Okres spłaty posiadanych zobowiązań nie może być jednak dłuższy niż 7 lat, a samo postępowanie upadłościowe powinno trwać maksymalnie 6-8 miesięcy.