Czym różni się upadłość firmy od upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka jest dla wielu osób szansą, na nowe życie. Wyjście z długów jest bowiem często jedyną możliwością na godne życie niewypłacalnego dłużnika. Jeśli jesteś w podobnej sytuacji, warto pamiętać, że prawo przewiduje również możliwość ogłoszenia upadłości firm, które podlega innym zasadom. Przedstawiamy więc najważniejsze różnice, między upadłością konsumencką a upadłością firmy.

Firma nie może ogłosić upadłości konsumenckiej

Kwestią podstawową jest sam fakt, iż firma nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Tak rozumiane bankructwo jest bowiem procesem, zarezerwowanym w większej mierze, dla osób fizycznych, które najczęściej nie prowadzą działalności gospodarczej. Warto o tym pamiętać, ponieważ wymogi formalne i warunki upadłości konsumenckiej są zauważalnie mniej skomplikowane, niż w przypadku firmy. Może być to więc dobra informacja dla osób, które nie znają się na prawie, a jedyne czego pragną, to wieść spokojne życie bez długów.

Jeśli jako osoba fizyczna masz problemy ze spłatą zadłużenia, pomocna może się okazać bezpłatna analiza sytuacji prawno-finansowej, dzięki której łatwiej będzie podjąć świadomą decyzję. Warto bowiem pamiętać, że rozważając podjęcie jakichkolwiek kroków prawnych, podstawą jest dokładne zrozumienie własnego przypadku, w odniesieniu do właściwych przepisów. Jest to istotne, ponieważ Ustawa Prawo Upadłościowe zawiera wiele informacji, które odnoszą się zarówno do przedsiębiorców, jak i osób fizycznych.

Inne warunki ogłaszania upadłości

Upadłość firmy a upadłość konsumencka różnią się przede wszystkim koniecznymi do spełnienia warunkami. Najlepszym przykładem, może być sposób finansowania i ogólne koszty upadłości konsumenckiej, które tymczasowo może pokryć Skarb Państwa. Warto bowiem pamiętać, że aby wniosek o upadłość konsumencką został rozpatrzony oraz aby możliwe było podjęcie jakichkolwiek działań, konieczne jest wniesienie pewnej opłaty.

W sytuacji, kiedy osoba fizyczna jest niewypłacalne i decyduje się na ogłoszenie bankructwa, przepisy przewidują, że koszty upadłości konsumenckiej mogą zostać pokryte przez Skarb Państwa, co nie ma miejsca w przypadku przedsiębiorstwa. Jednym z głównych warunków do ogłoszenia bankructwa firmy, jest bowiem istnienie majątku, który pokryje koszty postępowania.

Inny cel upadłości konsumenckiej

Warto wspomnieć, że upadłość konsumencka może polegać na spłacie tylko jednego wierzyciela, na przykład banku. Inaczej mają się sprawy przy bankructwie przedsiębiorstwa, ponieważ, aby ogłosić upadłość firmy, wymagana jest wielość wierzycieli. Jest to więc kolejny przykład tego, że bankructwo osoby fizycznej, jest nieco procesem nieco prostszym, a świadomość tego może przydać się podczas podejmowania decyzji.

Inne konsekwencje upadłości konsumenckiej

Nie można zapomnieć, że dwa rodzaje upadłości mają również inne konsekwencje. Z głównych konsekwencji upadłości konsumenckiej można wymienić brak możliwość zarządzania majątkiem. Ogłoszenie bankructwa firmy w wielu przypadkach oznacza natomiast podobnie utratę prawa do zarządzania majątkiem, ale również konieczność zwolnienia pracowników oraz zakończenie działalności przedsiębiorstwa.

Jak więc widać, upadłość firmy, a upadłość konsumencka to dwa różne procesy. Przede wszystkim, firmy z reguły nie mogą ogłosić upadłości konsumenckiej, jeśli nie są to osoby fizyczne. Procesy te różnią się również poziomem skomplikowania i warunkami, koniecznymi do przyznania satysfakcjonującej decyzji.