Jak długo trwa upadłość konsumencka?

Większość z nas słyszała o pojęciu, jakim jest upadłość konsumencka. Ta specjalna procedura umożliwia oddłużenie tych osób, które nie radzą sobie ze spłatą swoich zobowiązań. Zastanawiasz się, na czym dokładnie polega i jak długo trwa? A może nurtuje Cię to, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku? O tym wszystkim przeczytasz poniżej!

Ile trwa rozpatrzenie wniosku o upadłość konsumencką?

Rozpatrzenie wniosku o upadłość konsumencką osoby fizycznej przez sąd jest stosunkowo krótkim etapem. Najczęściej trwa on około 2-4 miesięcy, od momentu złożenia wniosku. Warto zaznaczyć, że przepisy co prawda wskazują na dwumiesięczny okres jako na czas, w którym takie postanowienie powinno być wydane, jednak charakter przepisów jest instrukcyjny. Najczęściej sądy wydają postanowienia po okresie 2 miesięcy.

Upadłość konsumencka — ile trwa właściwe postępowanie?

Właściwe postępowanie upadłościowe to etap, którego czas trwania jest trudny do oszacowania. Rozpoczyna się on w momencie, kiedy sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej i przeprowadzany jest z udziałem syndyka. Właściwe postępowanie upadłościowe to czas, kiedy ustalany jest skład oraz wartość masy upadłości, czyli majątku upadłego, a ponadto sporządzona zostaje lista wierzytelności.

Ten etap upadłości konsumenckiej osoby fizycznej to czas, kiedy sprzedaje się majątek dłużnika, a pozyskane tym sposobem środki dzielone są pomiędzy wierzycielami. Spieniężenie majątku przez syndyka trwać może od kilku miesięcy, aż do nawet kilku lat, jeśli składniki majątku są trudne do sprzedaży, jak przykładowo mało atrakcyjna nieruchomość. A co jeśli upadły nie posiada majątku? W takiej sytuacji etap ten zostaje pominięty, dzięki czemu cała procedura również ulega skróceniu, a etap właściwego postępowania upadłościowego nie przekracza w takim wypadku sześciu miesięcy.

Plan spłaty wierzycieli

Ostatnim etapem upadłości konsumenckiej jest ustalenie planu spłaty wierzycieli. Postanowienie sądu w tej sprawie wydawane jest po wykonaniu planu podziału funduszy masy upadłościowej w sytuacji, kiedy upadły posiada majątek, lub po zatwierdzeniu całej listy wierzytelności, przez zajmującego się sprawą sędziego-komisarza, w przypadku braku posiadanego majątku przez dłużnika. Jak długo trwa ten etap? Wszystko zależy od tego, jaką sprawnością wykaże się sędzia-komisarz.

Co ważne, sąd może pominąć wykonanie planu spłaty wierzycieli, jeśli uzna, że upadły jest w takiej sytuacji życiowej, która uniemożliwia mu spłatę w ramach ustalonego planu. Wydawane jest wówczas postanowienie związane z umorzeniem zobowiązań upadłego bez wykonania planu spłaty. Co to oznacza w praktyce? Jeśli upadły nie posiada żadnych dochodów, to o wiele szybciej uzyska wnioskowane oddłużenie. Uprawomocnienie tego wyroku sądu oznacza, że konsumenckie postępowanie upadłościowe zostało zakończone.

Wykonanie planu spłaty wierzycieli

Określone są konkretne ramy czasowe wykonania planu spłaty wierzycieli. Jeśli upadły popadł w długi w niezawiniony sposób, wówczas plan ten obowiązuje maksymalnie przez 3 lata. Jeśli jednak niewypłacalność została dokonana w sposób zawiniony, wówczas plan ten może zostać wydłużony, nawet do 7 lat. Warto natomiast podkreślić, że wykonanie planu spłaty wierzycieli oznacza umorzenie zobowiązań upadłego.

Najkrócej upadłość konsumencka trwa w momencie, kiedy upadły nie posiada żadnego majątku ani dochodów. W takiej sytuacji cała sprawa trwa około roku. W innych przypadkach czas ten może się wydłużać z uwagi na opieszałość syndyków czy aktywność wierzycieli, którzy mają prawo do zaskarżania rozstrzygnięć, które nie są zgodne z ich myślą.