Na czym polega uproszczona upadłość konsumencka?

Z upadłości konsumenckiej korzystają osoby, które nie mogą poradzić sobie z zobowiązaniami finansowymi. To często ostatnia deska ratunku, która pozwala dłużnikowi uporać się z zalegającymi opłatami. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, w jakich sytuacjach możliwa jest uproszczona upadłość konsumencka.

Jakie są tryby postępowania w sprawie o upadłości konsumenckiej?

W marcu 2020 roku w życie weszła ustawa, która reguluje sprawy związane z upadłością konsumencką. Przewiduje ona, że sprawy majątkowe mogą być rozstrzygane w trzech trybach, wyróżniamy postępowanie:

  • zwykłe,
  • uproszczone,
  • układowe.

To, w jakim trybie będzie procedowana sprawa, decyduje sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Przed marcem 2020 istniały tylko dwa tryby postępowania: likwidacyjne oraz układowe. Ustawa miała pomóc ułatwić ogłoszenie upadłości konsumenckiej, w szczególności, jeśli sytuacja dłużnika nie była zbyt skomplikowana.

Czym się różni uproszczone postępowanie upadłościowe od zwykłego?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, uproszczone postępowanie upadłościowe zarezerwowane jest dla spraw łatwych, nieskomplikowanych. Postępowanie w trybie zwykłym jest skierowane natomiast do osób, których sytuacja majątkowa jest dużo bardziej złożona. Najczęściej tyczy się to przedsiębiorców, ale nie tylko. Prowadzenie firmy w przeszłości, czy posiadanie wielu wierzycieli znacznie komplikuje sprawę upadłościową i to wtedy korzysta się ze zwykłego trybu postępowania. Największą różnicą jest to, że sąd ma duży udział w ogólnym postępowaniu, a całą sprawą kieruje sędzia-komisarz, który – w przypadku trybu uproszczonego jest nieobecny.

Na czym polega uproszczona upadłość konsumencka?

Uproszczona upadłość konsumencka została przewidziana dla osób, których sprawa finansowa nie jest skomplikowana, do takich sytuacji możemy zaliczyć sprawy, w których dłużnik nie posiada dużego majątku oraz nie przewiduje się sporów co do wysokości kwoty zadłużenia czy w ogłoszeniu i likwidacji masy upadłości. W uproszczonym trybie nie powołuje się sędziego-komisarza, całe postępowanie przeprowadza tylko i wyłącznie syndyk, to on odgrywa kluczową rolę w postępowaniu upadłościowym. Syndyk znajduje się natomiast pod nadzorem sądu, ponadto możliwe jest kontrolowanie czynności syndyka przez prawnika.

To, co znacznie przyspiesza proces, to fakt, że po likwidacji majątku syndyk przygotowuje jednocześnie listę wierzycieli wraz z planem podziału masy upadłości. Może on wtedy samodzielnie wybrać formę likwidacji masy upadłości, co znacznie skraca całkowity czas postępowania upadłościowego, ponieważ w takiej sytuacji syndyk nie potrzebuje zgody sędziego-komisarza.

Ile trwa postępowanie uproszczonej upadłości konsumenckiej?

Z racji tego, że osoba zadłużona nie dysponuje zbyt dużym majątkiem, to samo postępowanie może nie trwać zbyt długo. Taką uproszczoną sprawę syndyk jest w stanie zakończyć w ciągu kilku miesięcy. Od złożenia wniosku, aż do wydania decyzji sądu mogą minąć trzy miesiące, zdarzają się jednak sytuacje, że okres ten ulega wydłużeniu. Dalszy czas trwania postępowania jest zależny już od tego, jak długo będzie trwała likwidacja masy upadłościowej przez syndyka. Warto też dodać, że czas postępowania jest też zależny od współpracy, jeśli dłużnik współpracuje z syndykiem, to ogłoszenie upadłości konsumenckiej może nastąpić szybciej.