Moje usługi w zakresie upadłości konsumenckiej, obejmują również negocjacje z bankami i innymi wierzycielami. Szczególnie w przypadku wysokich kredytów bankowych, warto ubiegać się o możliwość restrukturyzacji kredytu, co może skutkować zmniejszeniem finansowego obciążenia dłużnika.