Odpowiadam na wszystkie pytania, wyjaśniam wątpliwości, omawiam procedury postępowania upadłościowego krok po kroku. Omawiam, jak wygląda upadłość konsumencka 2020. Otrzymujesz indywidualną poradę wraz z planem dalszych działań.

Podczas konsultacji ze mną, dowiesz się miedzy innymi:

  • czy możesz ogłosić upadłość;
  • jaki wpływ na sytuację Twoją i Twojej rodziny ma ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
  • jak prawidłowo wypełnić formularz wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
  • które zobowiązania musisz wykazać we wniosku;
  • czy możesz ogłosić upadłość, mimo że prowadzisz działalność gospodarczą;
  • czy możesz ogłosić upadłość ze współmałżonkiem;
  • czy przydzielony Ci syndyk właściwie wypełnia swoje zadania.

To tylko niektóre z kwestii, o które najczęściej pytają mnie Klienci. Jeśli potrzebujesz indywidualnej oceny Twojej sytuacji i porady adwokata, to poradę możesz uzyskać w trakcie spotkania w kancelarii, drogą telefoniczną i  poprzez wiadomość e-mail.