Upadłość konsumencka a jednoosobowa działalność gospodarcza — przepisy 2024

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest obecnie bardzo popularne. Takie wyjście daje możliwość nie tylko rozwijania własnego biznesu, ale również współpracę z wieloma firmami na podstawie umów B2B. Co jednak w sytuacji, gdy taki przedsiębiorca chce ogłosić upadłość konsumencką? Czy należy najpierw zamknąć swoją działalność, czy zdecydować się na upadłość jako przedsiębiorca?

Upadłość konsumencka, czy upadłość przedsiębiorcy?

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, można samodzielnie decydować o tym, czy chce się zamknąć firmę i ogłosić upadłość jako konsument, czy też nie i wybrać upadłość przedsiębiorcy. W obu przypadkach warto skorzystać z pomocy prawnika, który oferuje profesjonalne usługi w zakresie pomocy dłużnikom, nie mniej warto przyjrzeć się obu sytuacjom bliżej, aby podjąć najlepszą decyzję.

Decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej zależy od wielu czynników, w tym od indywidualnej sytuacji finansowej, rodzaju i skali zadłużenia, a także od celów długoterminowych przedsiębiorcy. Biorąc pod uwagę to, jakie koszty trzeba ponieść podczas ogłaszania upadłości, to podjęcie takiego działania jako konsument jest znacznie tańsze. Wniesienie wniosku o upadłość konsumencką wiąże się z opłatą w wysokości 30 PLN, podczas gdy dla upadłości przedsiębiorcy opłata sądowa wynosi 1 000 PLN, a dodatkowo wymagana jest zaliczka na koszty postępowania w wysokości około 5 148,07 PLN, co czyni cały proces znacznie droższym.

Zalety upadłości konsumenckiej

Dlaczego warto zamknąć swoją działalność przed ogłoszeniem upadłości, tym samym wybierając upadłość konsumencką? Otóż poza niższymi kosztami postępowania, ma to również inne zalety. Przede wszystkim cały proces jest szybszy i mniej skomplikowany, wymagana jest mniejsza ilość dokumentów, a czas rozpatrywania wniosku jest krótszy. Ponadto w upadłości konsumenckiej, syndyk po zakończeniu likwidacji majątku i upływie terminu zgłaszania wierzytelności, samodzielnie sporządza projekt planu spłaty, który następnie przedkłada sądowi. W przypadku przedsiębiorcy to on sam po zakończeniu postępowania upadłościowego, musi złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli w ciągu 30 dni od ogłoszenia zakończenia postępowania.

Upadłość konsumencka – przepisy 2024

Przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej jasno mówią, że ogłosić ją mogą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub te, które prowadziły taką działalność, ale została ona zakończona przed złożeniem wniosku o upadłość. Dodatkowo osoba ubiegająca się o upadłość musi być niewypłacalna, co oznacza, że nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych. Natomiast sąd bada, czy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Należy pamiętać o tym, że po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnik może napotkać pewne ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz w dostępie do kredytów i pożyczek.

Jeśli więc chcesz ogłosić upadłość, ale nie wiesz czy zamykanie swojej działalności gospodarczej będzie dobrym rozwiązaniem, to koniecznie zgłoś się do nas po profesjonalną poradę prawną.