Upadłość konsumencka a rozwód — jak to wygląda w praktyce?

Część osób zdaje sobie sprawę, że przy rozpoczęciu procesu upadłościowego majątek wspólny małżonków zostaje przymusowo rozdzielony. Jednak mało kto wie, że wlicza się on cały do masy upadłości, która ma zaspokoić wierzycieli. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, jak wygląda upadłość konsumencka małżonków i co się dzieje w przypadku rozwodu.

Jak wygląda upadłość konsumencka małżonków?

Kiedy jeden z małżonków ogłasza upadłość konsumencką, to zgodnie z art. 124 prawa upadłościowego, powstaje przymusowa rozdzielność majątkowa małżonków, nie mogą oni umownie ustanowić wspólności majątkowej.

Niestety część osób błędzie zakłada, że przy utworzeniu przymusowej rozdzielności majątkowej, pieniądze wspólne są dzielone na pół, tak nie jest. Po rozpoczęciu procesu, cały dorobek, który był objęty wspólnością majątkową, wchodzi w skład masy upadłości! Co oznacza, że wierzyciele mogą zaspokajać potrzeby ze wspólnego zasobu, jak samochód, wynagrodzenie, dochody z prowadzonej działalności.

Nie można jej wydzielić, jeśli nieupadły były małżonek chce zaspokoić swoje potrzeby, może zgłosić wierzytelność z tytułu udziału w majątku wspólnym i pozostanie on wtedy potraktowany jak kolejny wierzyciel, a prawnik upadłego może przeprowadzić z nim negocjacje. Dodatkowo może żądać ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, w szczególności, jeśli większa część dorobku wspólnego należy do niego.

Przymusowa rozdzielność małżeńska nie jest trwała, ustępuje ona wraz z dniem zakończenia postępowania upadłościowego. Jeśli proces jednego z małżonków zostanie umorzony, ukończony lub uchylony, to ponownie powstaje wspólnota majątkowa.

Co z rozdzielnością majątkową przy upadłości konsumenckiej?

Sytuacja może wyglądać trochę inaczej, jeśli małżonkowie już wcześniej mieli rozdzielność majątkową. Jeśli umowa powstała ponad dwa lata przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, to proces będzie dotyczył jedynie majątku zadłużonego małżonka.

W przypadku, gdy rozdzielność majątkowa została ustanowiona w okresie krótszym niż dwa lata, to w świetle prawa, może być ona nieważna. W celu uniknięcia sytuacji, w których małżonkowie starają się uchronić dorobek przed procesem, od ustanowienia rozdzielności do ogłoszenia upadłości musi minąć co najmniej dwa lata, w innym przypadku umowa jest bezskuteczna i cały majątek małżonków wchodzi w skład masy upadłości, warto w takiej sytuacji zgłosić się po poradę prawną, możliwe, że adwokat znajdzie inne rozwiązanie. Jeśli zależy nam na ochronie drugiego małżonka, trzeba przykładać dużą uwagę do czasu. Jeśli nie chcemy, by majątek naszego partnera zaspokajał wierzycieli, wniosek o rozpoczęcie procesu upadłościowego należy złożyć później.

Sąd w wyjątkowych sytuacjach może ustanowić rozdzielność z datą wsteczną, w szczególności, jeśli małżonkowie żyli w separacji. Sąd nie może ustanowić daty wcześniejszej, jeśli wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony.

Czy rozwód chroni przed upadłością konsumencką małżonka?

Rozwód jest podobną sytuacją, co ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków. Jeśli wniosek został złożony w tym samym roku, co nastąpił rozwód, to w skład masy upadłości wchodzi także majątek byłego małżonka. Jeśli jednak pozew o rozwód został złożony dwa lata przez złożeniem wniosku, to majętność osoby byłego małżonka jest bezpieczny.