Upadłość konsumencka i co dalej? Jak wygląda życie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Wiele osób zastanawia się, jakie są skutki upadłości konsumenckiej. Z jednej strony wydaje się ona być wybawieniem, a z drugiej konsekwencje wzbudzają zastanowienie. W poniższym artykule omawiamy, jak wygląda życie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej!

Upadłość konsumencka i co dalej?

Wydanie przez sąd postanowienia o upadłości konsumenckiej osoby fizycznej nie oznacza, że automatycznie doszło do oddłużenia. Po pierwsze konsekwencjami upadłości konsumenckiej jest zawieszenie toczących się procesów egzekucyjnych, a następnie ich umorzenie. Dodatkowo wierzyciele nie będą mieć prawa do wszczynania nowych egzekucji w sprawie tych wierzytelności, które objęte zostały postępowaniem upadłościowym.

Jeśli wynagrodzenie dłużnika zostało zajęte przez komornika, to po ogłoszeniu upadłości jego miejsce zajmie syndyk, który od tego momentu będzie dokonywał zajęcia, jednak jego wysokość się nie zmieni. Bardzo ważne jest również to, że naliczanie odsetek od zobowiązań zostanie wstrzymane, dzięki czemu długi nie będą mogły wzrosnąć podczas postępowania upadłościowego.

Warty zaznaczenia jest też fakt, że samo zawieszenie działań egzekucyjnych nie jest następstwem złożenia wniosku o upadłość konsumencką, a wiąże się z wydaniem przez sąd postanowienia o upadłości.

Jakie są skutki upadłości konsumenckiej?

Z upadłością konsumencką wiąże się ustalenie majątku dłużnika. W lepszym położeniu są ci dłużnicy, którzy nie są w stanie wykazać się żadnym majątkiem. W tej sytuacji szybciej nastąpi proces oddłużania. Jeśli jednak dłużnik posiada majątek, wówczas syndyk przystępuje do oszacowania wartości i jego sprzedaży. W ciągu kilku miesięcy nastąpi spieniężenie majątku, a wierzyciele otrzymają uzyskane ze sprzedaży środki finansowe. Warto pamiętać, że ma się prawo do kontroli czynności syndyka i należy z niego skorzystać, jeśli pojawią się jakiekolwiek nieprawidłowości związane z jego pracą.

Kolejnym krokiem, jest ustalenie planu spłaty wierzycieli. Określa on czas i wysokość spłacanych kwot. Jeśli niewypłacalność upadłego powstała w niezawiniony sposób, spłatę można realizować maksymalnie przez 3 lata. Jeśli natomiast upadły jest winny zaistniałej sytuacji, to sąd może wydłużyć plan spłaty nawet do 7 lat.

Ważnym dniem jest ogłoszenie uprawomocnienia się ustalenia tego planu, ponieważ skutkuje on zwolnieniem wynagrodzenia i ponowną możliwością, aby upadły dysponował i zarządzał swoim majątkiem.

Czy warto zdecydować się na upadłość konsumencką?

Historie ludzi, którzy przeszli upadłość konsumencką pokazują, że pomimo tego, że jest to proces skomplikowany i często długi, zwykle warto z niego skorzystać. Oczywiście dobrze jest rozpocząć od analizy sytuacji prawno-finansowej dłużnika, która wskaże czy zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości. Jeśli z tej możliwości będzie można skorzystać, to warto wspomóc się specjalistą, którego jednym z zadań jest również reprezentowanie dłużnika przed sądem upadłościowym. Pomoże on w całym procesie związanym z upadłością konsumencką.

Jak widać, życie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej toczy się dalej, a upadły może dzięki niej pokonać długi i rozpocząć życie bez stresu związanego z wierzycielami czy komornikami. Warto dać sobie szansę na pokonanie problemów i wyjście z długów.