Z czym wiąże się oddalenie wniosku o upadłość konsumencką?

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką nie zawsze kończy się powodzeniem. Bywają jednak sytuację, w których sąd oddala ten postulat. Dzisiaj pochylimy się nad konsekwencjami oddalenia wniosku o upadłość konsumencką.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Proces upadłościowy rozpoczyna się w momencie złożenia wniosku o upadłość konsumencką, jednak samo ogłoszenie tego faktu, należy jedynie do sądu. Bada on przyczyny powstania zadłużenia, dlatego tak ważne jest, by wniosek o upadłość został sporządzony we właściwy sposób. Z tego powodu dobrą praktyką jest współpraca z prawnikiem, który pomoże w procesie upadłości konsumenckiej, już od etapu sporządzenia odpowiednich dokumentów. Pomoc profesjonalisty może znacząco zwiększyć szanse zadłużonego, na uzyskanie upadłości konsumenckiej.

Kiedy sąd oddala wniosek o upadłość konsumencką?

Sąd bardzo wnikliwie analizuje, czy wniosek o upadłość konsumencką nie zawiera którejś z negatywnych przesłanek. Niestety spełnienie, chociażby jednej z nich, skutkować może oddaleniem wniosku. Sąd może odrzucić postulat o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jeżeli:

  • konsument brał już wcześniej udział w postępowaniu upadłościowym, jednak zostało ono umorzone na skutek uchybień samego konsumenta, np. zataił on ważne dla sprawy informacje, co spowodowało zamknięcie postępowania, warto również zaznaczyć, że wniosek o upadłość konsumencką można złożyć raz na 10 lat,
  • wniosek zawierał nieprawdziwe bądź niepełne informacje,
  • działania potencjalnego upadłego zostały uznane za krzywdzące dla wierzycieli,
  • konsument nie wywiązał się z wcześniej ustalonego planu spłaty,
  • konsument świadomie doprowadził do niewypłacalności bądź na skutek rażącego niedbalstwa umyślnie zwiększył jej stopień, co ważne nie jest to przesłanka badana na początkowym etapie postępowania o upadłość konsumencką.

Co w przypadku oddalenia wniosku o upadłość konsumencką?

Jeśli sąd oddali wniosek o upadłość konsumencką, wówczas należy pamiętać, że ponowne starania, by zostać upadłym, mogą zostać podjęte dopiero po upływie 10 lat. Warto również pamiętać, że dłużnik ma prawo do wniesienia zażalenia dotyczącego oddalenie wniosku o upadłość konsumencką.

Jest jednak przypadek, w którym dłużnik nie ma możliwości wniesienia ponownego wniosku o upadłość konsumencką, niezależnie od tego, ile czasu minęło od złożenia go po raz pierwszy, Mowa o sytuacji, w której w następstwie rażącego niedbalstwa stan niewypłacalności znacząco się zwiększył. Co więcej, w tym przypadku sąd nie bierze pod uwagę nawet względów słuszności czy względów humanitarnych.

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką sądy nie zawsze określają jako zasadne, w związku z czym mogą go oddalić. Warto więc już na etapie przygotowywania się do tej skomplikowanej procedury skorzystać z fachowej pomocy, dzięki której znacząco wzrastają szanse na powodzenie postępowania.