UOADŁOŚĆ KONSUMENCKA WROCŁAW - POMOGĘ CI WYJŚĆ ZE SPIRALI ZADŁUŻENIA

adwokat Michał Hajduk upadłość konsumencka Wrocław

Kim jestem?

Jestem adwokatem i od 2012 r. specjalizuje się w prawie upadłościowym, a zwłaszcza w upadłości konsumenckie. Prowadzona przeze mnie kancelaria adwokacka była pierwszą kancelarią prawną we Wrocławiu, i jedną z pierwszych w Polsce, która skupiła całą swoją działalność na świadczeniu specjalistycznych usług na rzecz zadłużonych konsumentów oraz przedsiębiorców. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wąskiej specjalizacji stworzyłem zespół, który jest w stanie oddłużyć każdego konsumenta i przedsiębiorcę.

Michał Hajduk

Poza obsługą prawną swoich Klientów prowadzę też popularny blog o upadłości konsumenckiej. a także forum poświęcone tematom związanym z upadłością konsumencką. Jestem również autorem książki "Przewodnik po upadłości konsumenckiej"

Możesz mnie znaleźć również na Facebooku, gdzie na stronie mojej kancelarii publikuję informacje o wprowadzanych lub planowanych zmianach w przepisach oraz o statystykach dotyczących upadłości, które pojawiają się w prasie.

Pamiętaj, że nie jesteś sam. Problemy finansowe to nie powód do wstydu. Wiele osób w Polsce ogłosiło już upadłość konsumencką i uwolniło się od zadłużenia. Ty też możesz do nich dołączyć.

Jeśli potrzebujesz skonsultować się w sprawie upadłości konsumenckiej lub chcesz zlecić przeprowadzenie swojego postępowania upadłościowego, napisz maila lub zadzwoń. Możesz również skorzystać ze znajdującego się poniżej formularza kontaktowego.

Jeżeli jesteś z Wrocławia lub okolic zapraszam do mojego wrocławskiego biura. Przy czym prowadzę postępowania upadłościowe na terenie z całej Polski. Posiadam filę w Warszawie i Katowicach.

POTRZEBUJESZ POMOCY W PRZEPROWADZENIU UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ WE WROCŁAWIU?

O to w czym mogę pomóc?

Zapewnię Ci kompleksową pomoc prawną, przygotuję wszystkie potrzebne dokumenty, oswoję z tym, co będzie się działo na każdym etapie postępowania upadłościowego, sporządzę i złoże w sądzie wniosek o ogłoszenie Twojej upadłości, jak i dalsze pisma i wnioski wymagane w toku postępowania upadłościowego. Będę też reprezentować Cię przed sądem upadłościowym we Wrocławiu oraz syndykiem.

 1. W pierwszym kroku przeanalizuję Twoją aktualną sytuację osobistą, finansową oraz majątkową pod kontem możliwości i zasadności starania się o upadłość konsumencką. Ponadto przeanalizuję dokonywane przez Ciebie w przeszłości transakcje związane z rozporządzeniami majątkiem. Pozwoli to wyłapać wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa, które mogą się wiązać z ogłoszeniem upadłości.
 2. Na podstawie przeprowadzonej analizy przedstawię jakie negatywne konsekwencję mogą spotkać Ciebie i Twoją rodzinę, ewentualnie inne osoby w razie ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
 3. Jeżeli ostatecznie zdecydujesz się na upadłość konsumencką przygotuję wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej we Wrocławiu i złożę go w sądzie.
 4. Będę Ci towarzyszyła na wszystkich rozprawach, które wyznaczy sąd upadłościowy w toku całej procedury oddłużeniowej.
 5. Przygotuję i złoże wszelkie dalsze wnioski i pisma sądowe, których zażąda sobie sąd upadłościowy lub syndyk. Dotyczy to m.in. wniosku o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych oraz wniosku o zmniejszenie kwoty potrąceń z otrzymywanego wynagrodzenia.
 6. Przygotuję dla Ciebie stanowisko w przedmiocie przygotowanego przez syndyka projektu planu spłaty wierzycieli, a zwłaszcza wniosek o umorzenie wszystkich zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli.

Pamiętaj, że tylko profesjonalna pomoc uchroni Cię przed zagrożeniami jakie może nieść ogłoszenie upadłości. Upadłość konsumencka uzyskana bez wcześniejszego przygotowania się na nią może przysporzyć Ci jeszcze większych problemów. 

zadaj pytanie on-line przycisk

Siedziba we Wrocławiu:
ul. Lelewela 23 lok. 6
53-505 Wrocław
Tel.: +48 601 153 747
E-mail: [email protected] || [email protected]

Godziny otwarcia:
pon.-śr. 9:00 – 17:00
czw.-pt. 8:00 – 16:00
sob. po wcześniejszym umówieniu


Skype: kancelariamh
Facebook: Kancelaria Adwokacka Michał Hajduk
Blog: Upadłość Konsumencka - blog o tym jak zbankrutować i zacząć od nowa

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres e-mail do kontaktu (wymagane)

  Telefon (wypełnij, jeśli mam oddzwonić)

  Treść wiadomości

  upadłość konsumencka Wrocław

  Dla kogo jest upadłość konsumencka?

  Upadłość konsumencka jest postepowaniem upadłościowym przeznaczonym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jeżeli zatem jesteś konsumentem to to postępowanie upadłościowe jest właśnie dla Ciebie.

  Co istotne z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać również byli przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Oczywiście po zakończeniu jej prowadzenia i wyrejestrowaniu z CEIDG.  Dotyczy to także byłych wspólników spółek osobowych oraz członków zarządu spółki z o.o., którzy ponoszą odpowiedzialność za jej zobowiązania.

  ! Jeżeli jesteś przedsiębiorcą pamiętnej, że przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką musisz wyrejestrować się z CEIDG. Samo zawieszenie działalności nie wystarczy!

  Czy warto ogłosić upadłość konsumencką we Wrocławiu?

  Jak już wskazałem powyżej upadłość konsumencka jest dla konsumentów, byłych przedsiębiorców, wspólników spółek osobowych oraz członków zarządu, którzy popadli w stan niewypłacalności.

  Niewypłacalność oznacza stan, w którym nie jesteś w stanie spłacać posiadanego zadłużenia. Nie ma przy tym znaczenia źródło twojego zadłużenia oraz to kto jest twoim wierzycielem i ilu ich jest.

  Upadłość konsumencka stanowi jedyną możliwość pozbycia się posiadanego zadłużenia bez konieczności jego spłaty. Dlatego też dla wielu osób jest ono jedynym wyjściem z posiadanych problemów finansowych. Przeprowadzenie konsumenckiego postępowania upadłościowego pozwoli Ci pozbyć się komorników, wierzycieli oraz nachalnych firm windykacyjnych. Skończą się nachodzenia w domu oraz codzienne niezliczone telefony.

  Upadłość konsumencka to nie tylko sposób na pozbycie się niespłaconych zobowiązań. To przede wszystkim sposób na rozpoczęcie nowego życia oraz odzyskania poczucia bezpieczeństwa i stabilności. Pozbycie się balastu zadłużenie pozowali Ci odzyskać równowagę psychiczną. Oddłużenie niewątpliwie przyniesie ulgę Tobie i Twojej rodzinie.

  Upadłość konsumencka dla osób uzależnionych to nie tylko kwestia oddłużenia

  Ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy traktować również jako jeden z elementów terapii odwykowej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, czy też hazardu. Jeżeli przyczyną twojego zadłużenia jest hazard lub jakiekolwiek inne uzależnienie, to złożenie wniosku o upadłość konsumencką powinno stanowić ostatni krok zmierzający do definitywnego zamknięcia tego trudnego etapu w twoim życiu. Z relacji moich klientów wiem bowiem, że długi ciąża nie tylko na portfelu, ale również na psychice. Uniemożliwiają one odzyskanie równowagi psychicznej i spokoju ducha, który jest niezbędny aby wytrwać w abstynencji. Alkoholikiem, narkomanem, jak i hazardzistą jeż się bowiem do końca życia. Każdy dzień sanowi walkę z pokusą powrotu do nałogu. Jest ona o tyle łatwiejsza jeżeli nie trzeba dodatkowa stawiać czoła pukającym do drzwi komornikom i wierzycielom.

  Jeżeli występuje u ciebie patologiczne uzależnienie od hazardu lub tkwisz w szponach jakiegokolwiek innego nałogu i zastanawiasz się na ogłoszeniem upadłości konsumenckiej zajrzyj na forum - upadłość konsumencka hazardzisty. Jest one dedykowane takim osobom jak tym. Uzyskasz na nim niezbędnego wsparcia, a zwłaszcza informacji na temat możliwości twojego oddłużenia.

  Czy upadłość konsumencka jest zawsze dobrym sposobem na pozbycie się długów?

  Upadłość konsumencka pozwoli Ci pozbyć się zarówno długów konsumenckich, jak i tych firmowych, powstałych w okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Umorzeniu podlegają tak długi z zaciąganych pożyczek i kredytów, jak i względem urzędu skarbowego, czy też ZUS.

  Niemniej istniej pewna kategoria zobowiązań, która nie podlega umorzeniu w upadłości konsumenckiej. Dotyczy to:

  - zobowiązania o charakterze alimentacyjnym,

  - zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,

  - zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny,

  - zobowiązania do wykonania obowiązku naprawienia, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,

  - zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem.

  Nawet jeżeli twoje zadłużenie podlega umorzeniu w upadłości konsumenckiej warto jest czasami powstrzymać się przez pewien czas ze złożeniem wniosku o upadłość. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji gdy ogłoszenie upadłości mogłoby grozić złożeniem przez syndyka tzw. skargi pauliańskiej. Skarga pauliańska może bowiem doprowadzić do unieważnienia dokonywanych przez ciebie darowizn oraz wszelkiego rodzaju innych rozporządzeń majątkiem.

  W niektórych sytuacjach istnieją też korzystniejsze rozwiązania, które nie tylko pozwolą pozbyć się zadłużenia, ale także ochronić posiadany jeszcze majątek. Ogłoszenie upadłości może być bowiem czasami bardzo dotkliwe dla Twojego małżonka lub osoby, która poręczyła, podżyrowała twój kredyt lub pożyczkę.

  W związku z powyższym decyzja o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinna być podjęta dopiero po dogłębnym przeanalizowaniu twojej sytuacji przez specjalistów. Pozwoli to na ustalenie i wyeliminowanie wszelkich niebezpieczeństw, na które możesz się wystawić ogłaszając upadłość. Dlatego też współpracę z Klientem rozpoczynam zawsze od dokładnego zapoznania się z jego sytuacja osobistą, majątkową, rodzinną i finansową. Dzięki przeprowadzonej analizie jestem w stanie przedstawić wszelkie negatywne konsekwencje jakie mogą dotknąć Ciebie, Twojego małżonka, czy innych bliskich Ci osób.

  Złożenie wniosku o upadłość konsumencką

  Pierwszym krokiem do oddłużenia jest sporządzenie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Przy czym samo złożenie wniosku o upadłość konsumencką nie załatwia sprawy. Jest to jedynie wstęp do wszczęcie postępowania upadłościowego. Upadłość konsumencką jest bowiem procedurą, która składa się z różnych etapów. Dopiero przejście przez wszystkie etapy konsumenckiego postępowania upadłościowego pozwoli uwolnić się od długów.

  Należy przy tym pamiętać, że wniosek o upadłość konsumencką złożony w sądzie nie będzie automatycznie skutkował pozbyciem się komorników, czy też nękających wierzycieli i firm windykacyjnych. Nachodzenia w domu, czy w pracy oraz codzienne telefony ustana dopiero po ogłoszeniu upadłości. Do tego czasu w zasadzie nic się nie zmienia.

  Jak ogłosić upadłość konsumencką we Wrocławiu?

  Jak już wskazałem powyżej pierwszym krokiem jest złożenie w sądzie wniosku o upadłość konsumencką.

  Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej we Wrocławiu składa się w Sądzie Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy. Mieści się on przy ul. Poznańska 16. (www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl).

  Jest to jedyny sąd upadłościowy we Wrocławiu. Dlatego też bez względu na to w jakiej dzielnicy Wrocławia zamieszkujesz swój wniosek składasz w tym sądzie.

  Jest to również sąd upadłościowy, w których upadłość konsumencką mogą ogłosić mieszkańcy okolicznych wsi i miast. Dotyczy to zwłaszcza mieszkańców takich miejscowości jak: Milicz, Oleśnica, Oława, Strzelina, Środa Śląska, Trzebnica, Wołów.

  Powyższy sąd jest właściwy do rozpoznawania wniosków o upadłość i prowadzenia postępowań upadłościowych zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców.

   

  upadłość konsumencka we Wrocławiu

   

  Ile czasu trwa upadłość konsumencka we Wrocławiu?

  Rozpoznanie wniosku o upadłość konsumencką trwa średnio od dwóch do trzech miesięcy. Zdarzają się sprawy, w których rozpoznanie wniosku zajmuje jedynie parę tygodni, jednakże są one bardzo nieliczne.  Niestety są i przypadki gdy samo rozpoznanie wniosku i ogłoszenie upadłości zajmuje nawet pół roku i dłużej.

  Postępowanie upadłościowe, tj. postępowanie prowadzone po ogłoszeniu upadłości trwa średnio około rok. Oczywiście może trwać krócej, jak i dłużej.  Czasami postępowanie to może ciągnąć się nawet latami. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji upadłego, stanu masy upadłości, a także sprawności działania sądu i syndyka. Na czas trwania postępowania upadłościowego oczywiście wpływ mają również wierzyciele, którzy niestety swoimi działaniami mogą w istotny sposób przewlec całe postępowanie.

  Jeżeli syndyk i sąd upadłościowy będą w miarę sprawnie działać. Zakładając przy tym, że upadły nie posiada majątku, który syndyk musiałby zlikwidować oraz że wierzyciele nie będą specjalnie przewlekać postępowanie. Całość procedury upadłości konsumenckiej może zakończyć się nawet w przeciągu roku.

  Przy czym należy liczyć się też z tym, że sąd może ustalić tzw. plan spłaty wierzycieli. W okresie jego wykonywania nie ma wprawdzie formalnie prowadzonego postępowania upadłościowego, jednakże dopiero jego wykonanie skutkować będzie definitywnym umorzeniem wszystkich pozostałych zobowiązań.

   

  Upadłość konsumencka Wrocław – krok po kroku

  Aby wytłumaczyć, na czym polega upadłość konsumencka, przedstawimy w skrócie, krok po kroku, jak przebiega. Oczywiście najpierw sprawdź czy spełniasz warunki upadłości konsumenckiej i czy możesz złożyć wniosek o upadłość do sądu rejonowego we Wrocławiu.

  Przebieg postępowania upadłościowego

  • wniosek o upadłość konsumencką
  • ogłoszenie upadłości konsumenckiej
  • zgłoszenie wierzytelności przez wierzycieli
  • sporządzenie listy wierzycieli
  • rozpoznanie ewentualnych sprzeciwów do listy wierzycieli
  • ustalenie składu masy upadłości
  • likwidacja masy upadłości
  • podział funduszy masy upadłości pomiędzy wierzycieli
  • postanowienie w przedmiocie planu spłaty wierzycieli
  • wykonanie planu spłaty wierzycieli
  • stwierdzenie wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzenie zobowiązań