Ustalanie stanu zadłużenia

USTALANIE AKTUALNEGO STANU ZADŁUŻENIA

Przepisy prawa upadłościowego wymagają dołączenia do wniosku o upadłość konsumencką listy wierzycieli, ze wskazaniem kwoty zadłużenia. Przy czym dane te muszą być aktualne na dzień składania wniosku.

Jeżeli dopiero co popadłeś w stan niewypłacalności, nie powinno to nastręczać większych trudności.

Problem pojawia się w przypadku posiadania długów sprzed wielu lat. Wierzyciele bowiem często sprzedają nieściągnięte długi innym podmiotom, które również w razie bezskuteczności egzekucji odsprzedają je dalej.

Tym samym na przestrzeni lat twój dług może być wielokrotnie sprzedawany. Niestety wielokrotne cesje wierzytelności utrudniają później ustalenie aktualnego stanu zadłużenia.

Dzięki mojemu ponad 10-letniemu doświadczeniu znam dokładnie ten proces, a co za tym idzie wiem gdzie i jak poszukiwać twoich aktualnych wierzycieli.

DZIĘKI KONSULTACJI DOWIESZ SIĘ, CZY:

Więcej o upadłości konsumenckiej