Sporządzanie i składanie wniosku

SPORZĄDZANIE I SKŁADANIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

Wniosek o upadłość konsumencką to pierwszy krok w kierunku oddłużenia. Składany jest on na urzędowym formularzu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Ilość zawartych w nim pól i wymaganych danych, a zwłaszcza użyte w nim niezrozumiałe sformułowania prawnicze mogą przyprawić o zawrót głowy i skutecznie zniechęcić do jego wypełnienia.

Ponadto treść złożonego wniosku o upadłość ma wpływ na przebieg dalszego postępowania upadłościowego. Tym samym popełnione już na wstępie błędy mogą zaważyć na losie Twojego oddłużenia.

Jeżeli wypełnienie formularza przerasta Cię lub nie chcesz już na wstępie popełnić jakiegoś błędu, możesz zlecić mi przygotowanie i złożenie Twojego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRZYGOTOWANIA WNIOSKU:

Więcej o upadłości konsumenckiej