Oferuję kompleksową pomoc dla dłużników, którzy chcą ogłosić upadłość. Wspieram Klientów na etapie przygotowywania wniosku o upadłość konsumencką, podczas całego postępowania upadłościowego i po jego zakończeniu. Wyjaśniam, jak przebiega upadłość konsumencka w 2020 roku.

Prowadzę sprawy Klientów z całej Polski.

Zapoznaj się z opisem poszczególnych usług:

BEZPŁATNA ANALIZA TWOJEJ SYTUACJI PRAWNO-FINANSOWEJ >>
Dowiedz się, czy w Twojej sytuacji możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

PORADY PRAWNE >>
Masz pytanie? Skorzystaj z formularza kontaktowego, zadzwoń lub umów na spotkanie.
Wiele praktycznych informacji znajdziesz też na moim blogu o upadłości konsumenckiej.

SPORZĄDZENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ >>

Zamów poprawnie wypełniony wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zawierający wszelkie wymagane przepisami dane.

NEGOCJOWANIE Z WIERZYCIELAMI >>

Powierz mi renegocjowanie z bankiem warunków spłaty istniejącego zadłużenia oraz przygotowanie propozycji układowych.

REPREZENTOWANIE PRZED SĄDAMI I INNYMI INSTYTUCJAMI >>

Jako Twój pełnomocnik, reprezentuję Cię w sądzie podczas rozprawy w sprawie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak i przed innymi instytucjami.

KONTROLA CZYNNOŚCI SYNDYKA >>

Po ogłoszeniu upadłości, dbam również o to, by syndyk rzetelnie wykonywał swoje obowiązki.