Oferuję kompleksową pomoc dla dłużników, którzy chcą ogłosić upadłość. Wspieram Klientów na etapie przygotowywania wniosku o upadłość konsumencką, podczas całego postępowania upadłościowego i po jego zakończeniu. Wyjaśniam, jak przebiega upadłość konsumencka w 2020 roku.

Prowadzę sprawy Klientów z całej Polski.

Zapoznaj się z opisem poszczególnych usług:

BEZPŁATNA ANALIZA TWOJEJ SYTUACJI PRAWNO-FINANSOWEJ >>
Dowiedz się, czy w Twojej sytuacji możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

PORADY PRAWNE >>
Masz pytanie? Skorzystaj z formularza kontaktowego, zadzwoń lub umów na spotkanie.
Wiele praktycznych informacji znajdziesz też na moim blogu o upadłości konsumenckiej.

SPORZĄDZENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ >>

Zamów poprawnie wypełniony wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zawierający wszelkie wymagane przepisami dane.

NEGOCJOWANIE Z WIERZYCIELAMI >>

Powierz mi renegocjowanie z bankiem warunków spłaty istniejącego zadłużenia oraz przygotowanie propozycji układowych.

REPREZENTOWANIE PRZED SĄDAMI I INNYMI INSTYTUCJAMI >>

Jako Twój pełnomocnik, reprezentuję Cię w sądzie podczas rozprawy w sprawie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak i przed innymi instytucjami.

KONTROLA CZYNNOŚCI SYNDYKA >>

Po ogłoszeniu upadłości, dbam również o to, by syndyk rzetelnie wykonywał swoje obowiązki.

Upadłość konsumencka — w czym pomoże prawnik?

Jeśli zastanawiasz się, na czym polega upadłość konsumencka, jak ogłosić upadłość konsumencką czy kiedy można ogłosić upadłość konsumencką, twoje wątpliwości rozwiać może adwokat specjalizujący się w prawie upadłościowym. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być trudne dla osób, które mają problemy ze zrozumieniem skomplikowanych przepisów, w dodatku te często się zmieniają i są nowelizowane. Na szczęście prawnik może pomóc w przeprowadzeniu upadłości konsumenckiej krok po kroku. Na jakie wsparcie specjalisty można liczyć?

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Na wstępie konieczne jest ustalenie, kto może ogłosić upadłość konsumencką. Tu muszą zostać spełnione określone przesłanki, by dana osoba mogła skorzystać z umorzenia czy redukcji zobowiązań. Prawnicy oferują dokonanie bezpłatnej analizy sytuacji prawno-finansowej takiego dłużnika, by ustalić, czy ma on szanse na skorzystanie z tego rozwiązania, sprawdzane jest, czy dana osoba spełnia warunki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Chcąc skorzystać z takiej konsultacji, konieczne jest opisanie sytuacji, w której znajduje się dłużnik, chodzi o długi, utratę płynności finansowej, posiadany majątek. Dzięki temu okaże się, czy dana osoba spełnia przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Dłużnicy mogą mieć problemy z tym, gdzie i jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką. W tym również pomóc może prawnik. Przeanalizuje on sytuację, poprosi o niezbędne dokumenty, np. umowy kredytów, akty własności, zaświadczenia itp., które trzeba będzie dołączyć do wniosku, by przedstawić, jak wygląda stan finansowy i majątkowy danej osoby. Specjaliści z kancelarii wyjaśnią też, jak będą wyglądały kolejne etapy postępowania upadłościowego po złożeniu wniosku.

Negocjowanie i reprezentowanie przed sądami

Wśród usług prawników znajduje się także negocjowanie z wierzycielami. Oznacza to, że adwokat może pertraktować warunki spłaty z bankami i innymi wierzycielami. Dzięki temu możliwe będzie uzyskanie korzystnego dla danej osoby planu spłat.

Adwokat może też reprezentować dłużników podczas rozprawy w sądzie, ale i kontrolować czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym. Zakres usług prawnika w ogłaszaniu upadłości jest więc dosyć szeroki. Może on doradzać, wskazywać krok po kroku, co należy zrobić, jak wypełnić wniosek, a do tego może wspomóc swojego klienta podczas postępowania w sądzie.