Czy upadłość konsumencka jest konieczna? Czy da się polubownie wyjść z długów?

Procedura upadłości konsumenckiej propagowana jest często jako najlepsza opcja na wyjście z długów. Tymczasem upadłość konsumencką powinniśmy traktować jako ostateczność. Zanim zdecydujemy się na jej ogłoszenie, warto zastanowić się, czy jesteśmy w stanie wyjść z długów polubownie.

Jakie są sposoby oddłużenia?

Wychodzenie z długów nie jest proste, w szczególności, jeśli nie mamy na to pieniędzy. Nie ma jednak sytuacji bez wyjścia, w przypadku spirali zadłużenia, najważniejsze jest to, by przestać się dalej zadłużać. Dłużnik powinien przestać zaciągać kolejnych pożyczek czy chwilówek na spłatę zobowiązań finansowych. Zamiast tego powinien porozmawiać z wierzycielami o rozłożenie płatności na raty, nowy harmonogram spłat z mniejszymi ratami może być korzystniejszy dla dłużnika jeśli nie przekracza on jego możliwości finansowych. Warto zastanowić się także nad konsolidacją zobowiązań finansowych, dzięki czemu można połączyć wszystkie długi w jedno zobowiązanie, a podpisanie umowy kredytowej sprawi, że okres kredytowania zostanie wydłużony. Warto też dowiedzieć się co to jest upadłość konsumencka, jak wygląda procedura umorzenia długów, możliwe, że to będzie dobra opcja dla osoby niewypłacalnej.

Aby spłata zobowiązań finansowych była możliwa, należy zwiększyć dochody, nawet praca dorywcza czy sezonowa może w tym przypadku pomóc wyjść z długów. Kolejną kwestią jest to, że dłużnik powinien maksymalnie ograniczyć swoje wydatki, najlepiej jest ograniczyć się do niezbędnego do życia minimum. Spłata długów może trwać latami, tyle trwa upadłość konsumencka bez majątku. Nie będzie to łatwe, ale niestety spłata zadłużeń wymaga samozaparcia i ścisłej kontroli nad finansami.

Czy polubowne wyjście z długów to najlepsza opcja?

Polubowne wyjście z długów i negocjacje z wierzycielami to prawdopodobnie najlepsza możliwa dla dłużnika opcja. Jeśli dłużnik nie będzie spłacał zobowiązań, to wierzyciel może skierować sprawę do sądu, a to może skończyć się egzekucją komorniczą, a to z kolei będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami (odsetki, koszty sądowe, koszty postępowania egzekucyjnego).

Czy upadłość konsumencka to konieczność?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest trudne, często wymaga od dłużnika wiele czasu. Sam proces sądowy jest skomplikowany i może trwać miesiącami, a nawet latami, o czym świadczą historie ludzi, którzy przeszli upadłość konsumencką. Często postępowania upadłościowe trwają po 5 lat od chwili złożenia wniosku. Warto się zatem zastanowić, czy polubowne wyjście z długów nie byłoby szybszą opcją. Co więcej, ogłoszenie upadłości konsumenckiej powoduje likwidację majątku, dłużnik może nawet stracić mieszkanie, a w ekstremalnych przypadkach może on nie mieć nawet możliwości do zarządzania własnym majątkiem.

Czy upadłość konsumencka umarza wszystkie długi?

Warto pamiętać o tym, żeby traktować proces upadłości konsumenckiej jako ostateczność, a to dlatego, że upadłość nie oznacza umorzenia wszystkich długów. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że ogłoszenie upadłości rzadko kiedy prowadzi do całkowitego umorzenia zobowiązań finansowych. Upadłość konsumencka nie umarza:

  • alimentów,
  • zobowiązań z tytułu odszkodowania, zadośćuczynienia,
  • kar grzywny.

Upadłość konsumencka powinna być ostatecznością, nie jest ona konieczna do wyjścia z długów, ponieważ można się od nich uwolnić w sposób polubowny. Polubowne wyjście z długów może być trudniejsze, będzie się to wiązało z pewnymi wyrzeczeniami, jednak zdecydowanie jest to opcja warta uwagi.