Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to inaczej bankructwo osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka dotyczy osób, które nie są w stanie samodzielnie spłacić swoich wymagalnych zobowiązań.

Czy muszę spłacić swoje długi?

Podstawowym założeniem upadłości konsumenckiej jest umorzenie zobowiązań upadłego. Nie oznacza to jednak, że dłużnik automatycznie „pozbywa się” wszystkich długów. Celem postępowania upadłościowego jest również zaspokojenie wierzycieli, w możliwie najwyższym stopniu. Jednak ostatecznym efektem postępowania upadłościowego jest całkowite zwolnienie konsumenta z długów, których nie jest, ani nie będzie w stanie spłacić.

Dopiero od 1,5 roku upadłość konsumencka cieszy się sporym zainteresowaniem. Kompleksowa reforma (obowiązująca od 31 grudnia 2014 roku), znacznie ułatwiła dłużnikom możliwość wnioskowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Poprzednie przepisy znacznie ograniczały grono osób, które mogą ubiegać się o ogłoszenie upadłości.

 

adw. Michał Hajduk
upadłość konsumencka


Jeśli jeszcze nie wypełniłeś formularza wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej lub nie wiesz jak to zrobić, możesz pobrać bezpłatną instrukcję i przykładowo wypełniony dokument:

wniosek o upadłość konsumencką – formularz
INSTRUKCJA do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o upadłość konsumencką i kilka moich porad znajdziesz też tutaj.