Jak najszybciej ogłosić upadłość konsumencką? Poradnik krok po kroku

Wysokość zaciągniętych przez Ciebie zobowiązań finansowych sprawia, że nie jesteś w stanie terminowo ich uregulować? Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ale nie masz pojęcia, jak przygotować dokumenty? Z naszego artykułu dowiesz się, co należy uwzględnić we wniosku, aby cały proces przebiegł sprawnie, a także ile kosztuje upadłość konsumencka.

  1. Napisanie wniosku o upadłość konsumencką
  2. Złożenie wniosku o upadłość konsumencką do sądu
  3. Rozpatrzenie sprawy o upadłość konsumencką przez sąd

1. Napisanie wniosku o upadłość konsumencką

Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, może skorzystać z prawa do umorzenia całości lub części posiadanych zobowiązań finansowych, gdy nie jest w stanie w żaden sposób ich uregulować. Oznacza to, że wysokość jej dochodów nie wystarcza na zaspokojenie potrzeb życiowych i spłatę długów. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być sposobem na uwolnienie się od zadłużenia, jednak należy pamiętać, że jest to proces wieloetapowy.

Pierwszy krok to przygotowanie odpowiedniego wniosku. Przy wypełnianiu dokumentów warto skorzystać z pomocy adwokata zajmującego się sprawami związanymi z upadłością konsumencką w Warszawie, który dokładnie przeanalizuje sytuację finansową osoby zadłużonej. We wniosku powinny się znaleźć dane sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika, dane wnioskodawcy, szczegółowa wycena majątku, lista wierzycieli (wraz z wysokością zadłużenia i terminem spłaty), wykaz wierzytelności spornych, a także wysokość uzyskiwanych dochodów.

Bardzo ważną częścią wniosku o upadłość konsumencką jest jego uzasadnienie, w którym wnioskodawca musi zwięźle opisać, jak doszło do zadłużenia. Należy uwzględnić wszystkie okoliczności mające wpływ na powstanie niewypłacalności — takie jak np. choroba, utrata pracy, nałóg lub rozwód. Od tego, co zostanie zawarte w uzasadnieniu wniosku o upadłość konsumencką, zależy decyzja sądu i ustalenie okresu spłat (może on wynosić 3 lub 7 lat). Do formularza wniosku dłużnik powinien dołączyć załączniki stanowiące potwierdzenie przytoczonych w uzasadnieniu argumentów — np. wypis ze szpitala, wypowiedzenie umowy o pracę lub orzeczenie rozwodu.

2. Złożenie wniosku o upadłość konsumencką do sądu

Kolejnym krokiem po przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest złożenie go w sądzie rejonowym. Przy składaniu dokumentów, osoba zadłużona musi wpłacić 30 zł, a w przypadku korzystania ze wsparcia pełnomocnika uiścić dodatkową opłatę skarbową od pełnomocnictwa, która wynosi 17 zł.

3. Rozpatrzenie sprawy o upadłość konsumencką przez sąd

Złożenie wniosku do sądu uruchamia postępowanie upadłościowe, podczas którego sąd weryfikuje powody powstania niewypłacalności wnioskodawcy. Od 2020 roku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą starać się osoby, które poprzez swoje działania celowo doprowadziły do powstania zadłużenia. Sąd bierze pod uwagę również majątek dłużnika i wysokość każdego zobowiązania, co wpływa na okres rozpatrywania sprawy. Czasami jednak zdarza się, że dłużnik nie dysponuje majątkiem, który mógłby zostać uznany za masę upadłościową. W takim przypadku postępowanie może zakończyć się nieco szybciej. Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku? Czas rozpatrywania takiej sprawy zwykle nie przekracza roku.

Po wydaniu decyzji w sprawie upadłości konsumenckiej sąd wyznacza syndyka, czyli osobę, której zadaniem jest rozporządzanie majątkiem dłużnika w celu uregulowania zobowiązań należnych wierzycielom. Osoba zadłużona powinna dobrowolnie udostępnić wszystkie należące do niej dobra materialne.

Chociaż sądowne umorzenie długów czasami bywa jedyną drogą wyjścia z zadłużenia, to pociąga za sobą brak możliwości zaciągnięcia kredytu lub wzięcia pożyczki przez okres nawet 10 lat. Świadczą o tym różne historie ludzi, którzy przeszli upadłość konsumencką.