Upadłość konsumencka Wrocław: gdzie złożyć wniosek o upadłość?

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musisz zadbać nie tylko o odpowiednią formę pisma, ale i o dostarczenie go do właściwego sądu. Jeśli mieszkasz na terenie Wrocławia lub okolic, to takim sądem będzie Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy.

Od stycznia 2016 roku wniosek o upadłość konsumencką składa się na formularzu, którego wzór został określony w drodze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2276). Sądami właściwym dla rozpatrywania wniosków o upadłość są wydziały gospodarcze sądów rejonowych. Natomiast właściwość miejscową sądu określa się na podstawie ogólnych przepisów – według miejsca zamieszkania dłużnika. Jeżeli dłużnik nie ma miejsca zamieszkania na terenie kraju, sądem upadłościowym właściwym do rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest ten, w którego obszarze właściwości znajduję się majątek dłużnika.

We Wrocławiu sprawami upadłości konsumenckiej zajmuje się

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Sąd ten obejmuje swoją właściwością sprawy upadłościowe z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy, Wołowie, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu.

Na moim blogu znajdziesz też wykaz wszystkich pozostałych sądów gospodarczych oraz ich adresy.


Jeśli jeszcze nie wypełniłeś formularza wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej lub nie wiesz jak to zrobić, możesz pobrać bezpłatną instrukcję i przykładowo wypełniony dokument:

wniosek o upadłość konsumencką – formularz
INSTRUKCJA do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o upadłość konsumencką i kilka moich porad znajdziesz też tutaj.