Upadłość konsumencka a śmierć dłużnika — jakie procedury w trakcie, po ogłoszeniu upadłości?

Proces upadłości konsumenckiej jest bardzo skomplikowany, jest jeszcze trudniejszy do zrozumienia, kiedy dłużnik… umiera. Jak wygląda ten proces po śmierci dłużnika, czy zostaje on wstrzymany, czy może spadkobierca dziedziczy wszystkie długi i sam musi ogłaszać upadłość konsumencką? W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, jakie procedury są przewidziane w przypadku śmierci dłużnika.

Czy śmierć dłużnika umarza proces upadłości?

Ustawodawca przewidział także sytuacje, w których dłużnik umiera podczas sprawy, nie jest to żadna przeszkoda do kontynuowania procesu. Śmierć osoby zadłużonej nie wstrzymuje postępowania upadłościowego, trwa on aż do końca. Sytuacja ta jest szczegółowo opisana w Art. 188 prawa upadłościowego.

W przypadku śmierci, w procesie może brać udział spadkobierca dłużnika, jeśli spadkobierców jest więcej, to każdy z nich ma prawo uczestniczyć w postępowaniu, nie jest to jednak obowiązkowe. Uczestnictwo spadkobiercy w procesie upadłościowym jest prawem, przywilejem, nie nakazem. Nie jest on znany lub nie przystąpił do postępowania, to syndyk może złożyć do sądu wniosek o ustanowienie kuratora.

Czy można odziedziczyć długi dłużnika?

Jeśli dłużnik umiera po ogłoszeniu procesu upadłościowego i wykonaniu ewentualnego planu spłat, to długi wierzycieli są umarzane. Osoba przyjmująca spadek nie dziedziczy długów, ponieważ te przestają istnieć, nie jest to sytuacja, którą rodzina musi się stresować. Nie trzeba się martwić dodatkowym zabezpieczeniem przed długami rodziny.

Co się dzieje z procesem upadłościowym po śmierci dłużnika?

Po śmierci dłużnika spadkobierca przejmuje wszystkie pełnione wcześniej funkcje, musi on udzielać wyjaśnień podczas procesu, wydać majątek zmarłego do masy upadłości czy zgłaszać sprzeciwy i odwoływać się od wyroków. Wraz ze śmiercią, spadkobierca przejmuje wszystkie prawa, do niego też powinna być doręczana osobiście korespondencja związana ze sprawą.

Mimo że spadkobierca bierze udział w procesie upadłościowym, to nie znaczy, że otrzymuje on status upadłego, pełni on jedynie funkcję przedstawiciela. Osobą upadłą w dalszym ciągu pozostaje zmarły. Jeśli sytuacja nie dotyczy masy spadkowej, to spadkobierca nie może być zobowiązany do ponoszenia kosztów postępowania.

Czy można ogłosić upadłość konsumencką po śmierci dłużnika?

Warto zaznaczyć, że proces upadłościowy w dużej mierze działa na dobro wierzycieli. Z tego powodu, upadłość konsumencką można także ogłosić po śmieci osoby zadłużonej, jeśli prowadziła ona działalność gospodarczą. To przepis, który działa wyłącznie w przypadku przedsiębiorców. Ważne jest jednak, by wniosek został złożony w ciągu roku od śmierci, o tym mówi art. 7 prawa upadłościowego. Złożyć go po śmierci dłużnika mogą:

  • wierzyciele,
  • zarząd sukcesyjny,
  • spadkobiercy,
  • małżonkowie,
  • dzieci,
  • rodzice zmarłego.

Co więcej, osoby z rodziny nie muszą dziedziczyć spadku dłużnika, by móc złożyć wniosek o postępowanie upadłościowe.