Upadłość konsumencka frankowicza, czyli bankructwo gdy masz kredyt we frankach

Decyzja o złożeniu wniosku o upadłość konsumencką nie powinna być podejmowana zbyt pochopnie. Należy pamiętać, że nie jest to rozwiązanie, które nagle rozwiązuje wszystkie problemy. Upadłość konsumencka to ostateczność, również w przypadku frankowiczów. Co o ogłoszeniu bankructwa powinny wiedzieć osoby, mające zaciągnięty kredyt we frankach?

Upadłość konsumencka frankowicza – kiedy może zostać ogłoszona?

Warunkiem koniecznym do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest stwierdzenie niewypłacalności dłużnika. Zachodzi ono w sytuacji, kiedy dana osoba nie wykonuje swoich zobowiązań pieniężnych, bo utraciła płynność finansową. O niewypłacalności można mówić w przypadku nieuregulowania drugiego z kolei zobowiązania. Oznacza to, że złożyć wniosek o upadłość konsumencką może osoba, która nie spłaciła dwóch rat z rzędu.

frankowicze

Frankowicze a upadłość konsumencka

Frankowicze mają prawo do starania się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Warunkiem jej uzyskania jest wspomniane już powyżej stwierdzenie niewypłacalności, kluczowy jest jednak brak winy dłużnika. Uważa się, że wzrost kursu franka, który podwyższa wartość kredytu, daje możliwość do ogłoszenia bankructwa. Dłużnik staje się niewypłacalny nie z powodu swojego rażącego niedbalstwa, a na skutek zmiany kursu, co daje możliwość pozytywnego rozpatrzenia wniosku o upadłość konsumencką.

Sam kredyt we frankach nie jest podstawą do starania się o ogłoszenie upadłości. Dopiero kiedy dłużnik nie jest w stanie realnie go spłacać, może rozważyć takie rozwiązanie.

Czy upadłość konsumencka opłaca się frankowiczom?

Zdania w tym przypadku są podzielone. Warto zaznaczyć, że skorzystać z takiego rozwiązania powinno się jedynie w ostateczności, czyli kiedy już nie ma innych możliwych opcji, a sytuacja finansowa kredytobiorcy jest po prostu zła i uniemożliwia mu godne funkcjonowanie.

o zyskuje frankowicz w momencie upadłości konsumenckiej? Celem jej ogłoszenia jest oddłużenie kredytobiorcy. Wiąże się to z umorzeniem całości lub części długu wobec wierzycieli, których frankowicz nie jest w stanie spłacić. Ponadto intencją tego rozwiązania jest odzyskanie należności od dłużnika przez jego wierzycieli.

Ogłosić upadłość konsumencką można raz na 10 lat. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to proste, czasami warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w prawie upadłościowym. Konieczne jest złożenie wniosku, który to jest rozpatrywany przez sąd.

Wielu frankowiczów zastanawia się co z nieruchomością w takiej sytuacji. Kredyty we frankach były bowiem zaciągane przeważnie na zakup mieszkania lub budowę domu. Dłużnicy muszą liczyć się z możliwością straty nieruchomości i obowiązkiem uregulowania reszty zobowiązania w kolejnych latach.

Warto jednak zaznaczyć, że dłużnik może zawrzeć układ z wierzycielami. To zależy od prywatnej polityki banków. Niektóre instytucje mogą ustalić indywidualny plan spłat przez określony czas, co umożliwi dłużnikowi zachowanie nieruchomości. Jest to właściwie jedyna szansa na to, żeby nie stracić mieszkania czy domu. Jeśli jednak bank nie wyrazi zgody na taki układ, wówczas nieruchomość zostaje sprzedana, a pozyskane z tego środki są przeznaczane na spłatę zadłużenia.