Czy można złożyć wniosek o upadłość konsumencką wspólnie z małżonkiem?

To pytanie często zadają mi Czytelnicy mojego bloga o upadłości konsumenckiej. Niestety, mimo kilku już nowelizacji, przepisy nadal nie przewidują takiej możliwości. Istnieje za to możliwość wspólnego rozpoznania wniosków przez sąd.

Oznacza to, że małżonkowie muszą złożyć dwa odrębne wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. A jeśli chcesz, by sąd rozpatrzył je wspólnie, w każdym wniosku musisz zawrzeć kolejny – wniosek o połączenie obu spraw do wspólnego rozpoznania (na podstawie art. 219 k.p.c. w zw. z art. 35 p.u.n.).

Pamiętaj, że nawet po wspólnym rozpoznaniu wniosków, samo ich rozstrzygnięcie będzie zawsze wydawane oddzielnie w stosunku do każdego z małżonków. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej powstaną też dwie odrębne masy upadłości i osobno będzie prowadzone postępowanie w przedmiocie ustalenia Planu Spłaty Wierzycieli. Dla każdego z małżonków będzie wyznaczony też syndyk. Przynajmniej formalnie, ponieważ w praktyce wyznaczany jest jeden, ten sam, syndyk.


Jeśli jeszcze nie wypełniłeś formularza wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej lub nie wiesz jak to zrobić, możesz pobrać bezpłatną instrukcję i przykładowo wypełniony dokument:

wniosek o upadłość konsumencką – formularz
INSTRUKCJA do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o upadłość konsumencką i kilka moich porad znajdziesz też tutaj.