Co dzieje się, gdy dłużnik nie ma majątku? Jak wtedy są zaspokajane roszczenia wierzycieli?

Nieposiadanie majątku nie stanowi przeszkody w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Procedura ta pozwala na uregulowanie długów nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma nic do zaoferowania wierzycielom. Omawiamy, co dzieje się z długami upadłego, gdy nie ma on majątku, oraz czy wierzyciele mogą domagać się należności w takiej sytuacji.

Czy można ogłosić upadłość konsumencką bez majątku?

Tak, upadłość konsumencka jest możliwa nawet wtedy, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku. Sąd może orzec upadłość konsumencką, jeżeli dłużnik jest niewypłacalny, co oznacza, że od co najmniej trzech miesięcy nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań​.

W przypadku braku majątku, postępowanie upadłościowe przebiega nieco inaczej niż w standardowej procedurze. Syndyk, zamiast likwidacji majątku, skupi się na analizie sytuacji finansowej dłużnika oraz ewentualnym opracowaniu planu spłaty wierzycieli z przyszłych dochodów.

Co dzieje się z długami upadłego, gdy nie ma on majątku?

Jeżeli dłużnik nie ma majątku, sąd może podjąć kilka działań w zależności od sytuacji. W niektórych przypadkach, gdy dłużnik nie ma żadnych dochodów i nie jest w stanie podjąć pracy (np. z powodu choroby), sąd może całkowicie umorzyć długi. Jeśli dłużnik ma stałe źródło dochodu, sąd ustala plan spłaty wierzycieli na maksymalnie 36 miesięcy, biorąc pod uwagę jego możliwości finansowe i zabezpieczając środki na utrzymanie dłużnika oraz jego rodziny​.

Czy wierzyciele mogą domagać się należności, gdy dłużnik nie ma majątku?

Wierzyciele mogą zgłaszać swoje roszczenia, ale w przypadku braku majątku są one zaspokajane zgodnie z planem spłaty ustalonym przez sąd. Plan ten przewiduje spłatę z bieżących dochodów dłużnika, a w skrajnych przypadkach może dojść do warunkowego umorzenia zadłużenia na okres do 5 lat. Jeżeli w tym czasie sytuacja finansowa dłużnika ulegnie poprawie (np. poprzez podjęcie pracy lub otrzymanie spadku), sąd może uchylić umorzenie i ustalić nowy plan spłaty.

Wierzyciele nie mają możliwości dochodzenia swoich należności bezpośrednio od dłużnika w trakcie trwania postępowania upadłościowego. Wszelkie działania związane z egzekucją długów są zawieszone, a ich realizacją zajmuje się syndyk​.

Nawet bez majątku można przejść przez ten proces i osiągnąć spokój finansowy. Jeśli zmagasz się z długami, nie czekaj – dowiedz się więcej o swoich możliwościach i skonsultuj się z prawnikiem specjalizującym się w upadłości konsumenckiej.