Czy można wyłączyć samochód z masy upadłości? Kiedy tak się dzieje?

Stoisz u progu upadłości konsumenckiej? Zastanawiasz się, czy po wydaniu decyzji przez sąd wszystkie należące do Ciebie przedmioty staną się masą upadłościową? Jak wyłączyć samochód z masy upadłości i czy jest to w ogóle możliwe? Wyjaśniamy.

Co nie wchodzi w skład masy upadłościowej?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej sąd wyznacza syndyka masy upadłości osoby fizycznej, którego zadaniem jest ustalenie majątku dłużnika, który można spieniężyć w celu spłaty wierzycieli. Warto zaznaczyć, że nie wszystkie przedmioty wchodzą w skład masy upadłościowej. Wyłączone są z niej rzeczy niezbędne do codziennego życia dłużnika i jego rodziny, takie jak podstawowe sprzęty domowe, ubrania czy zapasy żywności na miesiąc. Narzędzia i inne przedmioty konieczne do wykonywania pracy zawodowej również nie podlegają zajęciu.

Do masy upadłościowej nie wchodzą także rzeczy związane z praktykami religijnymi oraz te o wartości emocjonalnej lub sentymentalnej, których spieniężenie nie przyniosłoby znaczących korzyści wierzycielom. W niektórych przypadkach przedmioty o niskiej wartości również mogą być wyłączone na wniosek dłużnika. Zgodnie z przepisami osoba zadłużona i jej rodzina powinni mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji​.

Kiedy można wyłączyć samochód z masy upadłości?

Decydując się na upadłość konsumencką, warto rozważyć skorzystanie z bezpłatnej analizy sytuacji prawno-finansowej w kancelarii, zwłasza jeśli chcesz wyłączyć samochód z masy upadłościowej. Przykładem sytuacji, gdy pojazd nie podlega zajęciu przez syndyka, może być ta, gdy dłużnik lub członek jego rodziny jest osobą niepełnosprawną. Wtedy samochód pozostaje niezbędny do codziennego funkcjonowania. Jeśli osoba zadłużona wykorzystuje pojazd do pracy zarobkowej, również może on zostać wyłączony z masy upadłości.

Warto jednak podkreślić, że powód jest uznawany stosunkowo rzadko i wymaga silnych dowodów na brak alternatywnych środków transportu. W pewnych sytuacjach samochód może nie podlegać zajęciu, jeżeli jego wartość jest niewielka w porównaniu do całkowitej wartości majątku zadłużonego, a jego sprzedaż nie przyniosłaby znaczących korzyści dla wierzycieli. Wniosek o wyłączenie auta z masy upadłościowej może być także uzasadniony, gdy pojazd jest współwłasnością i druga osoba nie została objęta postępowaniem upadłościowym. Proces ten wymaga jednak solidnego uzasadnienia i przedstawienia odpowiednich dokumentów​.

Jak wyłączyć samochód z masy upadłości?

W celu wyłączenia samochodu z masy upadłościowej należy złożyć wniosek do sądu. Musi on zawierać szczegółowe uzasadnienie i dokumenty potwierdzające, że spełnione są określone warunki. Konieczne jest przedstawienie dowodów na to, że samochód jest niezbędny do codziennego funkcjonowania lub pracy zarobkowej. Po złożeniu wniosku sąd rozpatruje go w terminie około miesiąca, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy. Jeśli wyda on decyzję odmowną, upadły może jeszcze złożyć zażalenie na to postanowienie. W niektórych przypadkach proces ten może wydłużyć postępowanie, dlatego dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy adwokata przy upadłości konsumenckiej, aby przygotować wszystkie dokumenty i dowody już na początku. Skuteczne wyłączenie samochodu wymaga bowiem starannego przygotowania.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej często pociąga za sobą zajęcie majątku dłużnika, który wchodzi w skład masy upadłościowej. Niektóre przedmioty mogą jednak nie podlegać zajęciu przez syndyka ze względu na szczególną wartość dla osoby zadłużonej lub ich znaczenie dla codziennego funkcjonowania. Chcesz wyłączyć samochód z masy upadłości? Zapoznaj się z naszą ofertą, aby dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc.