Hipoteka i upadłość konsumencka, czyli jak wygląda regulowanie kredytu hipotecznego przy niewypłacalności?

Jak osoba upadła może uregulować kredyt hipoteczny w przypadku swojej niewypłacalności? Co dzieje się z nieruchomością, która stanowi zabezpieczenie tego zobowiązania? Czy osobie upadłej grozi bezdomność? Przeczytaj nasz artykuł i rozwiej swoje wątpliwości.

Co się dzieje z kredytem hipotecznym przy postępowaniu upadłościowym?

Gdy dłużnik rozpoczyna postępowanie upadłościowe, jego zobowiązania, w tym również zadłużenie hipoteczne, są dokładnie analizowane. Wartość nieruchomości zabezpieczającej kredyt często przewyższa kwotę długu, co skutkuje szczególnym traktowaniem tej pożyczki. Wierzyciele hipoteczni mają uprzywilejowaną pozycję w hierarchii wierzycieli, co daje im prawo do pierwszeństwa w zaspokojeniu z należności wynikających ze sprzedaży zabezpieczenia. Dłużnik oczywiście ma możliwość negocjacji planu spłaty zobowiązań, jednak nie zawsze pozwala to ochronić nieruchomość przed egzekucją prowadzoną w ramach procedury upadłości. Trudności finansowe osoby upadłej nie zwalniają jej automatycznie z obowiązku spłaty kredytu hipotecznego, ale mogą otworzyć drogę do negocjacji nowych warunków umowy.

Jak wygląda regulowanie kredytu hipotecznego przy niewypłacalności?

W obliczu niewypłacalności dobrym rozwiązaniem wydaje się skorzystanie z bezpłatnej analizy sytuacji prawno-finansowej oferowanej przez kancelarię specjalizującą się w prawie upadłościowym. Czasami możliwe jest renegocjowanie warunków kredytu, takich jak wysokość rat, oprocentowanie, a nawet całkowitej kwoty długu. Warto jednak pamiętać, że w momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, cały majątek dłużnika zostaje przejęty przez syndyka, w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Jeżeli w jego skład wchodzi nieruchomość obciążona hipoteką, podejmuje on kroki w celu jej sprzedaży. Dochód z licytacji jest w pierwszej kolejności przeznaczany na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem upadłościowym. Następnie priorytetowo zaspokajane są roszczenia banku lub innej instytucji finansowej, która udzieliła kredytu hipotecznego do wysokości wartości zabezpieczenia. Tym samym, kredyt hipoteczny jest regulowany z kwot uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, co może prowadzić do całkowitej lub częściowej spłaty zadłużenia wobec wierzyciela hipotecznego.

Czy osoba upadła może zostać bez dachu nad głową?

Zgodnie z art. 491 Prawa upadłościowego, osoba znajdująca się w trakcie postępowania upadłościowego i stojąca przed perspektywą sprzedaży swojego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, którym do tej pory zajmowała, nie musi obawiać się natychmiastowej utraty dachu nad głową. Przepis ten zapewnia ochronę podstawowych potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób na niego zależnych. W momencie, gdy nieruchomość, będąca głównym miejscem zamieszkania dłużnika, zostaje sprzedana w ramach postępowania upadłościowego, ustawa przewiduje wydzielenie z uzyskanej sumy kwoty adekwatnej do średniego czynszu za najem lokalu mieszkalnego w podobnej lokalizacji na okres od roku do dwóch lat. To zabezpieczenie ma na celu zapewnić upadłemu i jego rodzinie czasu na stabilizację sytuacji życiowej i znalezienie nowego miejsca zamieszkania.

Bardzo często konsekwencją ogłoszenia upadłości konsumenckiej i niewypłacalności dłużnika jest sprzedaż nieruchomości objętej hipoteką. Osoba zadłużona nie powinna jednak obawiać się, że zostanie bez dachu nad głową, ponieważ chroni ją prawo upadłościowe. Znasz kogoś, kto ma problemy ze spłatą kredytu hipotecznego i rozważa ogłoszenie bankructwa osobistego? Podziel się z nią tym artykułem.