Jak bardzo Polacy są zadłużeni? Jak często ogłaszane są upadłości konsumenckie?

mężczyzna sprawdza swoje zadłużenie

Obecnie bardzo dużo mówi się o zaciąganiu różnego rodzaju pożyczek i kredytów. Jak wpływa to na późniejsze problemy ze spłatą zadłużenia? Jak często Polacy decydują się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Przeczytaj nasz artykuł, aby przekonać się, jak wysokie są przeciętne zobowiązania finansowe polskich dłużników.

Jak często w Polsce ogłasza się upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka w Polsce jest coraz częściej stosowaną formą wychodzenia z zadłużenia. W 2023 roku zanotowano około 20 tysięcy przypadków jej ogłoszenia. Proces ten jest z reguły dostępny dla osób fizycznych, które utraciły zdolność do uregulowania swoich zobowiązań finansowych. Konsultacja z adwokatem przy upadłości konsumenckiej wydaje się jak najbardziej uzasadniona, ponieważ pozwala ustalić stan zadłużenia i rozważyć dostępne opcje. Cała procedura rozpoczyna się od złożenia wniosku do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby zadłużonej. Proces ten może zostać wszczęty zarówno przez dłużnika, jak i jego wierzyciela​. Warto zaznaczyć, że choć liczba ogłoszonych upadłości konsumenckich rośnie, to procedura ta nadal stanowi ostateczność dla wielu osób borykających się z problemami finansowymi, którzy nie widzą innego wyjścia z trudnej sytuacji.

Jaka jest najwyższa kwota, na którą był zadłużony upadły?

Najwyższe odnotowane w Polsce zadłużenie wyniosło kilka milionów złotych. Jednak tak wysokie kwoty są rzadkością i dotyczą zwykle osób, które zaciągnęły kredyty hipoteczne lub inne duże zobowiązania finansowe przedostające ich możliwości spłaty​. Typowe zadłużenie Polaków borykających się z niewypłacalnością wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Jedną z najistotniejszych konsekwencji upadłości konsumenckiej jest likwidacja całego majątku dłużnika, a uzyskane w ten sposób środki zostają przeznaczone na spłatę wierzycieli. Proces ten ma na celu umożliwienie osobie borykającej się z problemami finansowymi rozpoczęcia życia od nowa. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, ile trzeba mieć długu, aby skorzystać z prawa do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, zajrzyj tutaj.

Jakie są najczęstsze powody zadłużenia Polaków?

Najczęstsze przypadki dużego zadłużenia Polaków wynikają z nieprzewidzianych okoliczności życiowych, takich jak utrata pracy. Brak stałego dochodu często uniemożliwia regularne spłacanie zobowiązań finansowych​. Do powstania długów przyczyniają się też problemy zdrowotne generujące wysokie koszty leczenia i jednocześnie uniemożliwiające podjęcie zatrudnienia. Nadmierne korzystanie z kredytów i pożyczek również można zaliczyć do częstych powodów zadłużenia Polaków. Niejednokrotnie do problemów finansowych przyczyniają się nieodpowiedzialne zarządzanie środkami pieniężnymi i nieoczekiwane wydatki związane z wypadkami lub awariami​. Wzrost kosztów życia, w tym rosnące ceny mieszkań, energii i produktów codziennej potrzeby, także niekorzystnie wpływa na zwiększenie zadłużenia wśród Polaków. Niestabilna sytuacja ekonomiczna i brak odpowiedniego zabezpieczenia finansowego na nieprzewidziane wydatki mogą prowadzić do problemów ze spłatą zobowiązań i w konsekwencji konieczności ogłoszenia upadłości konsumenckiej​.

Nieudane inwestycje, utrata pracy lub nadużywanie różnych form kredytów konsumenckich często prowadzą do powstania zadłużenia. Jeśli masz problemy z wypłacalnością, skontaktuj się z moją kancelarią specjalizującą się w upadłości konsumenckiej.

Add Comment