Jak wygląda proces sądowy w sprawie upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka dla wielu osób jest jedyną możliwością na wyjście z zadłużenia. Nie każdy jednak wie, czy może skorzystać z tej opcji, czy się to opłaca, a także, w jaki sposób się za to zabrać. Warto wiedzieć, jak wygląda proces sądowy, aby tym samym, mieć pewność, że wszystko będzie przebiegało, jak należy.

Analiza sytuacji finansowej a upadłość konsumencka

Przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, warto ocenić swój przypadek ii sprawdzić, czy się to opłaca, bo niestety często są one odrzucane przez sąd. Takie analizy sytuacji finansowej można przeprowadzić za darmo, co pozwoli na lepsze zrozumienie aktualnej pozycji. Zanim weźmiemy się za całą sprawę, warto też poznać historie ludzi, którzy przeszli upadłość konsumencką i mają to już za sobą.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką i co jest potrzebne?

Pierwszym etapem jest złożenie wniosku do sądu. W nim opisuje się swoją sytuację, a także dokładne okoliczności, w jakich powstało zadłużenie. Sąd musi ten wniosek zweryfikować i na podstawie wstępnych analiz albo go przyjmie, albo odrzuci. Gdy zostanie przyjęty, konieczne będzie przebadanie sytuacji finansowej dłużnika, jak duże jest jego zadłużenie, w jakich okolicznościach postało oraz dlaczego nie ma możliwości jego spłaty.

Jak wygląda postępowanie sądowe przy upadłości konsumenckiej?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku ruszy cała machina formalna, związana z upadłością konsumencką. Przede wszystkim sąd wyznacza syndyka do sporządzenia masy upadłościowej, na którą składa się cały możliwy do zlicytowania majątek. Po ogłoszeniu upadłości wierzyciele muszą zgłosić swoje roszczenia, by można było uwzględnić ich w planie spłaty.

Jak odbywa się spłata zadłużenia przy upadłości konsumenckiej?

Gdy upadłość została już ogłoszona przez sąd, jak również wyznaczono syndyka i ustalono listę wierzycieli, następuje opracowanie planu spłaty, z uwzględnieniem wartości i składników masy upadłościowej. Ma on najczęściej formę inwentarza majątku, który potem jest sprzedawany, a uzyskane z tego pieniądze przekazywane są wierzycielom do podziału.

Jeżeli masa upadłościowa nie jest w stanie pokryć wszystkich wierzytelności, syndyk sporządza plan spłaty, uwzględniając przy tym możliwości zarobkowe dłużnika. Przygotowany dokument trafia do sądu, który po zapoznaniu się z nim, może go zatwierdzić lub odrzucić. W niektórych sytuacjach, gdy dłużnik jest całkowicie niewypłacalny, możliwe jest częściowe lub całkowite umorzenie długów.

Kiedy kończy się postępowanie o upadłość konsumencką?

Postępowanie upadłościowe kończy się wydaniem przez sąd ogłoszenia, w którym zawarte są wszystkie informacje istotne dla dłużnika i wierzycieli, czyli ustalenie wysokości umorzenia długu, jaki jest plan spłaty i jaka będzie wysokość miesięcznego potrącenia na rzecz wierzycieli. Data wydania postanowienia kończy postępowanie, ale dłużnik jest zobowiązany do realizacji ciążących na nim zobowiązań do zakończenia całego planu spłaty.

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku i z nim? To zależy od indywidualnej sytuacji, samo postępowanie może zamknąć się w ciągu kilkunastu miesięcy. Bez majątku może być szybciej, jako że odpada etap sporządzania masy upadłościowej, ale nie jest to regułą.

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Ogłoszenie upadłości wymaga uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 30 zł. Korzystając ze wsparcia prawnika, koszty te będą wyższe, trzeba jednak pamiętać, że proces upadłościowy jest skomplikowany i mało kto jest w stanie zająć się tym samodzielnie.

Upadłość konsumencka wcale nie musi być drogą przez mękę, warto jednak wiedzieć, na czym to wszystko polega, by było nam potem łatwiej.