Jakie są zalety upadłości konsumenckiej? Czy upadłość pozwala na wyjście z długów?

Upadłość konsumencka albo inaczej bankructwo, to proces, którego sama nazwa może kojarzyć się dość negatywnie. Trwanie w długach z czasem jest coraz bardziej problematyczne, dobrze więc, aby każdy chętny do podjęcia działania dłużnik, który stał się niewypłacalny, wiedział, jakie są zalety upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka może pozwolić na wyjście z długów

Upadłość konsumencka, ma prowadzić do pełnego uregulowania wszelkich należności dłużnika wobec wierzycieli. Skorzystanie z tego rozwiązania możliwe jest dla osób, które zaciągnęły w przeszłości kredyty, a po czasie straciły możliwość ich spłaty. Będąc niewypłacalnym, nie jest bowiem możliwe efektowne uregulowanie jednego zobowiązania, nie tworząc przy okazji kolejnego. Upadłość konsumencka jest więc sposobem na pozbycie się długów, nawet przez osoby, które nie mają środków finansowych, na pokrycie opłat.

W zależności od indywidualnej sytuacji możliwe jest ogłoszenie upadłości nawet bez większego wkładu finansowego. Będąc w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, pomocna może okazać  się bezpłatna analiza sytuacji, przez specjalistę. Jest to warte uwagi przede wszystkim, ze względu, na potencjalne uniezależnienie się osoby zadłużonej, od swoich wierzycieli.

Upadłość konsumencka może zatrzymać ciąg zadłużeń

W swoim założeniu proces upadłości konsumenckiej ma prowadzić, do pozbycia się długów. Warto wspomnieć, że może być on również postrzegany, jako alternatywa, dla zaciągania kolejnego kredytu. W przypadku upadłości nie ma bowiem mowy o dodatkowych odsetkach. Proces regulacji zadłużenia sam w sobie nie generuje dodatkowych zobowiązań, a w jego konsekwencji, możliwy jest świeży start już po oddłużeniu.

Upadłość konsumencka a egzekucja komornicza

Dobrowolne ogłoszenie upadłości konsumenckiej różni się znacznie od egzekucji wierzytelności, którą przeprowadza komornik. Jest to bowiem proces, nad którego przebiegiem pieczę sprawuje syndyk. Głównym zadaniem syndyka jest natomiast upłynnianie masy upadłościowej, co końcowo pozwoli na spłatę zadłużenia. Proces upadłości konsumenckiej często cieszy się lepszymi opiniami, ponieważ zdaje się być o wiele mniej inwazyjny, co egzekucja komornicza. Nawet historie ludzi, którzy przeszli, upadłość konsumencką zdają się potwierdzać, że działania syndyka są nieco bardziej skoncentrowane, na tym, aby upadły przeszedł oddłużenie w relatywnie najmniej kłopotliwy sposób.

Jak więc widać, upadłość konsumencka posiada swoje zalety, które najlepiej dostrzec, porównując ten sposób spłaty założenia, do innych popularnych metod. Jedną z podstawowych zalet całego procesu, jest oczywiście perspektywa pozbycia się ciążących długów. Dobrze również wspomnieć, że upadłość nie powoduje narastania dodatkowych odsetek, jak przy kolejnym kredycie, a cały proces jest mniej inwazyjny, niż egzekucja komornicza.