Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką i jak to zrobić?

Niemal każdy z nas może znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej, warto więc znać możliwości poprawy swojego położenia. Dzisiaj omówimy to, kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką oraz w jaki sposób można tego dokonać.

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć każda osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie pozostaje w żadnej spółce. To, co istotne to fakt, że wniesienie sprawy do sądu może zrobić zarówno dłużnik samodzielnie lub przez pełnomocnika, jak i jego wierzyciel. Wniosek o upadłość konsumencką nie może natomiast zostać złożony przez akcjonariusza lub komandytariusza, osobę, której zaległości dotyczą okresu krótszego niż 2 miesiące, a także dłużnika, który w przeciągu ostatnich 10 lat złożył już taki dokument.

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Pierwszym etapem sporządzenia wniosku o upadłość konsumencką jest spisanie przez dłużnika wszystkich zobowiązań finansowych. Jest to bardzo ważny krok, bowiem często okazuje się, że już na tym etapie pojawiają się pierwsze problemy. Warto podczas tego procesu posiłkować się raportem Biura Informacji Kredytowej, a następnie skontaktować się ze wszystkimi wierzycielami w celu ustalenia stanu faktycznego zadłużenia. Na tym etapie warto również skonsultować się ze specjalistami, którzy profesjonalnie pomogą sporządzić wniosek o upadłość konsumencką, który w dalszej kolejności procedowany będzie przez sąd.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką składa się w formie elektronicznej. Sam wzór wniosku o upadłość konsumencką opublikowany został w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z marca 2020 roku, a przy wypełnianiu należy dokładnie podać niezbędne informacje dotyczące posiadanego majątku, gotówki, środków na kontach bankowych, listę wierzycieli, a także dowody na swoją niewypłacalność. Wszystkie te informacje będą skrupulatnie analizowane przez sąd.

Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką złożyć należy do wydziału gospodarczego sądu rejonowego, który zgodny jest z adresem zamieszkania dłużnika. Wraz z dokumentem należy dokonać opłaty skarbowej, która wynosi 30 zł. Bez dokonania tej płatności, wniosek nie będzie uznany za prawidłowo złożony. Po tym kroku należy już oczekiwać na decyzję sądu i to od niej zależeć będą dalsze kroki w postępowaniu oddłużeniowym. Warto również w tym miejscu zaznaczyć, że w może zajść również konieczność naliczenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym oraz wynagrodzeniem syndyka.

Co musi zawierać wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące majątku dłużnika, w tym listę aktywów i pasywów oraz ich wartości. Konieczne jest także załączenie dokumentów potwierdzających wysokość dochodów, zobowiązań oraz umów kredytowych i innych długów. Dodatkowo wniosek musi zawierać opis okoliczności, które doprowadziły do niewypłacalności, wraz z uzasadnieniem, dlaczego dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. Ważne jest również, aby dokument był podpisany przez dłużnika oraz zawierał aktualne dane kontaktowe.

Pobierz wzór wniosku o upadłość konsumencką wraz z instrukcją:

Nie ulega wątpliwości, że proces związany z upadłością konsumencką jest skomplikowany, jednak pozwala on na wyjście ze spirali długów, z której ciężko samodzielnie się wydostać. Warto pamiętać również o współpracy ze specjalistą, który może pomóc na każdym etapie toczącego się postępowania o upadłość konsumencką.