Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest zapewne najczęściej poszukiwanym przez dłużników formularzem. We wniosku należy wykazać przede wszystkim wszelkie zobowiązania dłużnika oraz wyjaśnić okoliczności powstania stanu niewypłacalności.

Jeśli ilość pól formularza i jego szczegółowość Cię przeraża, oferuję pomoc przy sporządzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Mam bardzo duże doświadczenie w przygotowywaniu takich dokumentów, jestem autorem instrukcji wypełniania wniosku o upadłość oraz autorem poradnika, który zawiera m. in. wzory pism w postępowaniu upadłościowym.

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku:

  • omówimy dokładnie Twoją sytuację
  • przeanalizuję, czy w Twoim przypadku możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej (czy sąd nie oddali Twojego wniosku)
  • zbiorę od Ciebie wszelkie dokumenty (umowy kredytów, paragony, rachunki, zaświadczenia, oświadczenia, akty własności itp.), które są potrzebne do udokumentowania Twojej sytuacji finansowej
  • wyjaśnię Ci jakie są kolejne, po złożeniu wniosku, etapy postępowania upadłościowego.