Upadłość jednego z małżonków a majątek wspólny — wyjaśniamy najważniejsze kwestie

Dla niektórych upadłość konsumencka wydaje się jedynym wyjściem z długów. Sytuacja się trochę komplikuje w małżeństwie, gdzie współmałżonkowie posiadają wspólnotę majątkową. Jak ogłoszenie upadłości konsumenckiej jednego małżonka wpływa na drugą osobę, dziś postaramy się wyjaśnić najważniejsze kwestie z tym związane.

Upadłość konsumencka a wspólnota majątkowa

Wspólność majątkowa powstaje wraz z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, jednak ⁣, kiedy ogłaszana jest upadłość konsumencka, między partnerami powstaje przymusowa rozdzielność majątkowa, przez co druga osoba jest w stanie zarządzać tylko swoim majątkiem osobistym. Niestety, skutki upadłości konsumenckiej dla małżonka będą fatalne, jeśli nie mieli oni od ślubu rozdzielności majątkowej, ponieważ cały majątek wspólny jest kwalifikowany jako masa upadłości, przez co jego rozdział jest niemożliwy. Takie i podobne sytuacje warto przeanalizować z prawnikiem, który udzieli nam profesjonalnej porady prawnej w kontekście upadłości konsumenckiej.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

W skład majątku wspólnego wliczają się wynagrodzenia za pracę, ale też inne dochody z innej działalności zarobkowej, liczą się także wszelkie dochody z majątku osobistego każdego małżonka. Kolejną rzeczą, która jest wliczana we wspólność ustawową to pracowniczy fundusz emerytalny oraz środki zgromadzone na otwartym rachunku. Małżonkowie w każdej chwili mogą ustanowić rozdzielność majątkową, jednak należy pamiętać o tym, że umowa mniej niż dwa lata przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej współmałżonka, w świetle prawa staje się nieważna – stanowi o tym art. 126 prawa upadłościowego, podobnie wygląda sprawa z rozwodem, jeśli miał on miejsce np. rok przed ogłoszeniem upadłości, to majątek byłej żony, męża w dalszym ciągu wlicza się w skład majątku.

Jak wcześniej wspomnieliśmy, cały majątek wchodzi w skład upadłości, jednak zgodnie z art. 124 ustawy o prawie upadłościowym, do masy upadłości nie wchodzą przedmioty, które pozwalają małżonkowi na prowadzenie działalności gospodarczej, jak laptop, telefon, czy samochód dostawczy.

Upadłość konsumencka małżonka przy kredycie hipotecznym

Sprawa znacznie się komplikuje, kiedy para posiada wspólny kredyt hipoteczny na dom, mieszkanie. Wraz z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej powstaje coś takiego jak wymagalność zobowiązania kredytowego. Syndyk jest ma obowiązek dokonać likwidacji nieruchomości celem spłaty wierzycieli, jeśli drugi małżonek ma zdolność kredytową, która pozwoli na dalszą obsługę kredytu, to w dalszym ciągu jest on zobowiązany do spłat rat kredytu według ustalonego harmonogramu. Po sprzedaży nieruchomości, syndyk spłaca zadłużenie z bankiem i wydziela kwotę, która pozwala parze wynająć mieszkanie na maksymalnie dwa lata.

Co można zrobić w przypadku upadłości konsumenckiej małżonka?

Współmałżonek upadłego może zgłosić swoją wierzytelność do sędziego-komisarza. Dzięki temu będzie on traktowany jak kolejny wierzyciel, którego należy spłacić i zostanie on objęty w Planie Spłaty Wierzycieli.