Upadłość konsumencka a rozdzielność majątkowa — najważniejsze informacje

Upadłość konsumencka to postępowanie, które może przynieść małżeństwu wiele korzyści, ale także strat. Dla wielu jest nadzieją na uwolnienie się od długów, jednak o ile jesteśmy w związku małżeńskim, może także nieść negatywne skutki dla współmałżonka osoby upadłej. Jak wygląda upadłość konsumencka? Jak wpływa na majątek obu małżonków?

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to procedura sądowa przeznaczona dla osób, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań. Jej nadrzędnym celem jest oddłużenie konsumenta, co pozwala uwolnić się od problemów finansowych. W praktyce nie jest to taki łatwy proces, bowiem wniosek o upadłość konsumencką to dopiero pierwszy krok na drodze dłużnika. Postępowanie upadłości konsumenckiej jest skierowane do osób, które od co najmniej 3 miesięcy nie są w stanie uregulować swoich zobowiązań, a więc są uznawane za niewypłacalne. Upadłość konsumencka jest szczególnie problematyczna, gdy jesteśmy w związku małżeńskim.

Upadłość konsumencka a majątek małżonków

Według Prawa Upadłościowego, z dniem ogłoszenia upadłości pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. Przepis ten jednak nie obowiązuje w przypadkach, gdzie dotychczas małżonkowie mieli wspólność majątku. Wówczas cały majątek obojgu małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niemożliwy. Od tej reguły jest pewien wyjątek. Do masy upadłości nie można włączyć przedmiotów, które małżonkowi upadłego mają służyć do wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej, co jednak nie dotyczy przedmiotów nabytych do majątku wspólnego w ciągu dwóch lat przed zgłoszeniem wniosku.

Jakie prawa ma małżonek upadłego?

Nie da się ukryć faktu, że upadłość konsumencka jednego z małżonków dla obu z nich może się wiązać z wieloma komplikacjami i stratami. Małżonek, który wpadł w długi, musi zmierzyć się z konsekwencjami, jednak jego partner ma w tym zakresie pewne uprawnienia. Według przepisów Prawa Upadłościowego małżonek dłużnika może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym. Taką wierzytelność należy zgłosić syndykowi. Oczywiście uprawnienie to nie przysługuje, jeśli małżonek upadłego również prawnie odpowiada za długi i zobowiązania znajdujące się w masie upadłości.

Upadłość konsumencka a rozdzielność majątkowa

W praktyce więc upadłość konsumencka oznacza upadłość obojga małżonków, mimo że teoretycznie tylko jeden z nich jest odpowiedzialny za długi. Jedynym realnym rozwiązaniem jest podpisanie umowy zapewniającej rozdzielność majątkową, czyli intercyzy. Jeśli małżonkowie zawrą taką umowę, to wówczas do masy upadłości wchodzi jedynie majątek upadłego. Nie ulega więc wątpliwości, że w przypadku upadłości konsumenckiej, intercyza stanowi dobry sposób na ochronę majątku, chociażby jednego z małżonków. Umowa majątkowa, aby przyniosła pożądane skutki, musi być zawarta co najmniej 2 lata przed złożeniem wniosku o upadłość.