Upadłość konsumencka emeryta. Czy syndyk zajmie całą emeryturę?

Upadłość konsumencka to procedura, której poddać mogą się niewypłacalne osoby fizyczne, czyli takie, które od ponad 3 miesięcy nie mogą spłacić swoich zobowiązań. Warto wiedzieć, że z kłopotami finansowymi borykają się nie tylko osoby zatrudnione, ale i na emeryturze. Jak wygląda upadłość konsumencka emeryta w 2022 roku?

Czy emeryt może ogłosić upadłość konsumencką?

Jak wynika z danych przekazanych przez Krajowy Rejestr Długów, w naszym kraju przybywa zadłużonych emerytów. Rozwiązaniem problemów finansowych może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W Polsce nie ma przepisów, które zabraniałyby złożenia wniosku oraz przystąpienia do procedury osobom, które otrzymują emeryturę. Proces przebiega w ten sam sposób, co w przypadku zatrudnionych oraz bezrobotnych. Konieczne jest wypełnienie wniosku i zebranie dokumentów potwierdzających przekazane w formularzu informacje. W przypadku kłopotów w tej materii warto zgłosić się do prawników od upadłości konsumenckiej, którzy pomogą przebrnąć przez sprawę.

Upadłość konsumencka a emerytura — czy syndyk zajmie całą emeryturę?

Syndyk a emerytura to kwestia, która spędza sen z powiek emerytom, którzy zastanawiają się nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Jaką część emerytury zająć może syndyk? Czy będzie to całość? Kwestie tego, jaka kwota będzie przelewana na rachunek masy upadłości, reguluje ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Znaleźć można w niej zapis mówiący o tym, że jest to maksymalnie 25% świadczenia brutto. Należy także zaznaczyć, że w tymże akcie prawnym ustalono kwotę wolną od egzekucji i potrąceń. Aktualnie wynosi ona 825 zł. Oznacza to, że każdego miesiąca dłużnik otrzyma co najmniej tyle od ZUS-u i będzie mógł dowolnie dysponować tymi pieniędzmi. Kwota ta zwiększa się w przypadku utrzymywania innych osób przez dłużnika. Kwestie te są nie tylko opisane w obowiązujących aktach prawnych, ale i mogą być ustalane indywidualnie z syndykiem w zależności od konkretnej sytuacji upadłego. Warto z nim współpracować podczas postępowania upadłościowego. Za emeryta może to także zrobić prawnik, który będzie go reprezentował.

Co ciekawe, trzynasta emerytura nie podlega egzekucji w żadnym stopniu. Nie jest to jednak jednoznaczne, z tym że można wydać ją na dowolny cel.

Czy może być ogłoszona upadłość konsumencka emeryta bez majątku?

Gdy emeryt nie posiada majątku, który może zostać zajęty przez syndyka (nieruchomości oraz ruchomości), wciąż może ogłosić upadłość konsumencką. W planie zapłaty uwzględnione zostaną jego dochody i opracowany zostanie harmonogram pozwalający na jak najlepsze zaspokojenie wierzycieli dzięki aktualnie osiąganym przychodom. Brak majątku nie stanowi w świetle prawa przeszkody do ogłoszenia upadłości konsumenckiej oraz całościowego lub częściowego umorzenia długów. Należy jednak zaznaczyć, że są to sprawy rozpatrywane indywidualnie przez sąd, a cała procedura upadłości konsumenckiej bez majątku zazwyczaj przebiega szybciej, niż w przypadku dłużników, którzy go posiadają.