Upadłość konsumencka — ustawa, przepisy, które ją regulują

Nowe regulacje drastycznie zwiększyły liczbę wniosków o ogłoszenie bankructwa, a to dlatego, że dzięki tym przepisom sądy oddalają dużo mniej wniosków. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, jaka ustawa i przepisy regulują postępowanie o upadłości konsumenckiej, oraz co dokładnie można znaleźć w ustawie o Prawie upadłościowym.

Jakie przepisy regulują upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka została uregulowana dzięki ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe. Do 24 marca 2020 roku, upadłość konsumencka była regulowana nowelizacjami z ustawy o prawie upadłościowym i naprawczym, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, oraz z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z 2014 roku. W 2020 roku nastąpiła pierwsza nowelizacja przepisów, która zmieniła sytuację wielu dłużników, bo ułatwiła ona sam proces ogłaszania niewypłacalności finansowej.

Zmiany przepisów w prawie upadłościowym z 2020 roku

Dużo się mówi o nowelizacji przepisów z marca 2020 roku, o których pisaliśmy już wcześniej, a to dlatego, że procedura ogłaszania upadłości konsumenckiej dla osoby fizycznej została znacznie uproszczona. Najważniejsze kwestie, które zostały zmienione to fakt, że dłużnik, który jest w pełni odpowiedzialny za swoją niewypłacalność, może dalej wnioskować o upadłość, wcześniej było to przeszkodą.
Przed nowelizacją, jeśli długi powstawały w wyniku hazardu, nieumyślności czy innych wydarzeń, do których doprowadził sam dłużnik, to wniosek był odrzucany przez sąd, teraz nie trzeba podawać nawet powodów niewypłacalności.
Ponadto ustawa pozwala też na warunkowe umorzenie zobowiązania dłużnika przez sąd oraz na złożenie wniosku o zawarcie układu przy negocjacjach z wierzycielami, co pozwala na oddłużenie konsumenta bez skutków upadłościowych. To nie koniec bonusów związanych z nowelizacją ustawy, znaczący jest fakt, że od tego momentu ogłosić upadłość konsumencką mogą także osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, wcześniej było to niemożliwe.

Prawo upadłościowe – jakie są przepisy ustawy?

Przepisy opisują, jak powinien zostać wypełniony wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jakie dane powinny się w nim znaleźć, czy to, w jakich sytuacjach można ją ogłosić.

Prawo upadłościowe zawiera szczegółowe kwestie związane z ogłaszaniem upadłości konsumenckiej, w ustawie można przeczytać informacje na temat:

 • tego, jak powinien wyglądać wniosek, jaka jest jego treść,
 • sądowego postanowienia o ogłoszeniu upadłości,
 • jak wygląda sposób doręczania postanowienia, jak wygląda zawiadomienie,
 • jakie są koszta sprawy sądowej,
 • wszelkich informacji podatkowo-skarbowych,
 • wynagrodzenia dla syndyka,
 • umorzenia postępowania,
 • likwidacji masy upadłości,
 • skarg na czynności syndyka,
 • planu spłaty wierzycieli,
 • odmowy sądu o ustalenie planu spłaty wierzycieli,
 • zasad dokonywania spłat,
 • umorzenia zobowiązań,
 • skargi kasacyjnej,
 • dysponowania majątkiem przez dłużnika,
 • terminów rozpraw,
 • umorzenia długów,
 • zgromadzeniu wierzycieli,
 • aktów postępowania.

Warto zaznajomić się z ustawą o Prawie upadłościowym, jak wiadomo – nieznajomość prawa szkodzi. Dogłębne zrozumienie tematu pozwoli na lepsze przygotowanie się do procesu upadłościowego.