Co ogłoszenie upadłości konsumenckiej oznacza dla całej rodziny?

Mówiąc najkrócej, upadłość konsumencka to proces oddłużenia, który realizowany jest, przez upłynnianie masy upadłościowej przez syndyka. Działanie to z założenia ma przynieść pozytywny skutek końcowy, ale łączy się również z wieloma konsekwencjami. Przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, warto więc wiedzieć, co ona oznacza dla całej rodziny.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej oznacza zajęcie majątku przez syndyka

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej osoby fizycznej, w teorii zostaje ona pozbawiona większości swojego majątku. Upadły nie może również dysponować środkami finansowymi. Od momentu podjęcia decyzji przez sąd, większość tego, co posiada dłużnik i ma określoną wartość, włączane jest do masy upadłościowej. Warto wspomnieć, że ruchomości i nieruchomości nie są automatycznie zabierane upadłemu, ponieważ ma on do nich cały czas dostęp. Dłużnik nie może już jednak dowolnie dysponować własnym majątkiem. W praktyce oznacza to więc, że posiadany przez osobę upadłą rodzinny samochód nie zostanie odholowany i można z niego korzystać do pewnego momentu, ale niemożliwa jest jego sprzedaż.

Licytacja samochodu podczas upadłości konsumenckiej

Po określeniu przez syndyka wartości całego majątku występuje realna szansa na zlicytowanie przedmiotów wartościowych, takich jak samochód. Jak wynika jednak z historii ludzi, którzy przeszli, upadłość konsumencką, proces ten nie jest natychmiastowy. Oznacza to, że licytacja majątku nie musi rozpoczynać się od sprzedaży samochodu rodzinnego. W razie wątpliwości co do zachowania części majątku warto skorzystać z porady prawnej z zakresu upadłości konsumenckiej przed złożeniem wniosku.

Możliwość licytacji domu podczas upadłości konsumenckiej

Można przyjąć, że upadłość konsumencka polega na tym, aby doprowadzić do oddłużenia w najmniej inwazyjny sposób. Nie można jednak pomijać faktu, że możliwym skutkiem upadłości jest również licytacja domu czy mieszkania. Jest tak dlatego, że z reguły mieszkanie lub dom wchodzi w skład masy upadłościowej, a z dniem ogłoszenia upadłości, dłużnik traci możliwość przepisania, darowania lub sprzedaży nieruchomości.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a majątek współmałżonka

Mówiąc o majątku rodziny, warto wspomnieć, że upadłość konsumencka jednego z małżonków może mieć również bezpośredni wpływ na sytuację materialną partnera. W przypadku, kiedy majątek małżeństwa jest wspólny, masa upadłościowa określana jest również na podstawie majątku współdzielonego. Zachowanie ruchomości i nieruchomości przez jednego z małżonków podczas upadłości konsumenckiej drugiego możliwe jest, jeśli wcześniej określona została rozdzielność majątkowa.

Jak więc widać, upadłość konsumencka niesie ze sobą dość poważne skutki dla całej rodziny. Główną konsekwencją pojawienia się syndyka w życiu dłużnika, jest zajecie większości jego majątku. Wlicza się w to również samochód, który z odpowiednim momencie może zostać zlicytowany. Warto pamiętać również, że w pewnym momencie może dojść do licytacji mieszkania, ponieważ nieruchomości także włączane są do masy upadłościowej. Majątek małżonków będzie również traktowany jako wspólny, o ile wcześniej nie została określona rozdzielność majątkowa.