Czy zadośćuczynienie może pomóc w procesie upadłościowym? Co wchodzi w skład masy upadłościowej?

W dzisiejszym artykule chcielibyśmy zgłębić temat zadośćuczynienia w kontekście upadłości konsumenckiej, wyjaśniając, jak może ono wpłynąć na cały proces i co należy wiedzieć o masie upadłościowej. Zapraszamy do lektury!

Czym jest masa upadłościowa?

Zacznijmy od podstaw. Masa upadłościowa to pojęcie, które może brzmieć skomplikowanie, ale jest dość proste do zrozumienia. W skrócie jest to zbiór wszystkich aktywów tj. majątku dłużnika, które są wykorzystywane do spłacenia wierzycieli w procesie upadłości. Ale co dokładnie wchodzi w jej skład? No cóż, lista może być długa i różnorodna – od nieruchomości, przez samochody, aż po wartości niematerialne i prawne, takie jak autorskie prawa majątkowe czy znaki towarowe. Ważne jest, by zrozumieć, że nie wszystko, co posiadasz, automatycznie wchodzi do masy upadłościowej. Istnieją pewne wyjątki i ochrony, o których warto wiedzieć.

Podstawowe dobra osobiste

Prawo upadłościowe zapewnia ochronę odzieży i przedmiotów osobistego użytku dłużnika, co umożliwia zachowanie podstawowych potrzeb życiowych. Również niezbędne sprzęty domowe i meble są chronione, aby dłużnik mógł kontynuować funkcjonowanie w swoim domu.

Narzędzia pracy

Osoby wykonujące wolne zawody lub mające własną działalność mogą być uprawnione do zatrzymania narzędzi pracy, które są niezbędne do zarabiania na życie.

Świadczenia społeczne

Pewne świadczenia społeczne, takie jak 800 plus, oraz odszkodowania nie są włączane do masy upadłościowej podczas ogłoszenia upadłości konsumenckiej, co zapewnia ochronę podstawowych środków do życia dla dłużników.

Jaka jest rola zadośćuczynienia w procesie upadłościowym?

Teraz przejdźmy do sedna sprawy: zadośćuczynienia. W kontekście prawnym zadośćuczynienie to odszkodowanie za doznaną krzywdę, ból czy cierpienie. Kwestia, czy wchodzi w skład masy upadłościowej, jest złożona i zależy od okoliczności. Zadośćuczynienie może stanowić wierzytelność wobec dłużnika, gdy zostało przyznane zgodnie z prawem cywilnym lub karnym. W przypadku zadośćuczynienia przyznanego za czyn niedozwolony, do masy upadłości włączana jest tylko ta część, która przekracza wartość wynagrodzenia za pracę. Zadośćuczynienie przyznane przez sąd karny w związku z popełnieniem przez dłużnika przestępstwa wchodzi automatycznie w skład masy upadłości​.

Ponadto zadośćuczynienie jest traktowane inaczej niż roszczenia masy upadłości, ponieważ jego wysokość jest ustalana na podstawie szkody wyrządzonej jednej osobie, podczas gdy roszczenia w masie upadłości dotyczą zazwyczaj wielu osób i zależą od majątku dłużnika​.

Pamiętaj, że upadłość nie musi oznaczać końca. Dla wielu jest to szansa na nowy start, z lepszym zrozumieniem finansów i większą ochroną tego, co dla nich najcenniejsze. Wiedza i odpowiednie doradztwo to Twoje najlepsze narzędzia na tej drodze. Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej i rozważasz upadłość konsumencką, nie zwlekaj – skontaktuj się z nami.