Czy możliwa jest upadłość konsumencka hazardzisty?

Hazard może być atrakcyjną formą rozrywki, ale potrafi również pogrążyć wiele osób w długach. Standardowo, przy zadłużeniu, które nas przytłacza, upadłość konsumencka bywa całkiem dobrą drogą wyjścia, ale w przypadku patologicznego hazardu sytuacja często wygląda nieco inaczej. Warto więc wiedzieć, czy możliwa jest upadłość konsumencka hazardzisty.

Upadłość konsumencka a hazard

Głównym celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jest wyzbycie się zadłużenia, które uniemożliwia dłużnikowi funkcjonowanie oraz utrzymanie siebie i swojej rodziny. Warto jednak pamiętać, że to sąd podejmuje ostateczną decyzję w kwestii ogłoszenia upadłości. Właśnie dlatego upadłość konsumencka hazardzisty może być problematyczna. Patologiczny hazard może insynuować, że nawet po oddłużeniu sytuacja sprzed upadłości konsumenckiej będzie się powtarzała. Jest to bezpośrednio związane z zasadami działania gier hazardowych, które w większości opierają się na zasadach losowości.

Hazardzista świadomie godząc się na zasady gry oraz przyjmując swoje nikłe szanse na wygraną, prezentuje więc małą chęć zatrzymania swoich środków finansowych. Praktyki hazardowe mogą działać niekorzystnie na decyzję sądu, więc osoba zadłużona powinna wcześniej skorzystać, np. z bezpłatnej analizy sytuacji prawno-finansowej w kwestii upadłości konsumenckiej, przed podjęciem jakichkolwiek działań.

Czy możliwa jest upadłość konsumencka hazardzisty?

Upadłość konsumencka hazardzisty jest możliwa, ale wyłącznie przy zaistnieniu określonych warunków. Biorąc pod uwagę, że sąd podejmuje decyzję indywidualnie w każdym przypadku, największą zmienną, która może zadecydować o wyniku procesu, przeważnie jest świadomość podejmowanych działań. Dłużnik, który zwyczajnie przepuszcza wszelkie oszczędności i zadłuża się dla gier losowych i hazardowych, ma małe szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wynika to głównie z tego, że osoba taka powinna być w pełni świadoma podejmowanych przez siebie działań.

Sytuacja ta może wyglądać jednak nieco inaczej, w wypadku stwierdzenia u osoby zadłużonej konkretnej jednostki chorobowej. Patologiczny hazard może mieć duży wpływ na upadłość konsumencką, ponieważ zaburzenie to powoduje ciągłe podejmowanie działań, związanych z hazardem. Co ważniejsze, osoba ze zdiagnozowanym zaburzeniem patologicznego hazardu, która podejmuje kolejne kroki leczenia, ma realne szanse na przyznanie pozytywnej decyzji sądu w kwestii upadłości konsumenckiej.

Jak ogłosić upadłość konsumencką jako hazardzista?

Podstawą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej hazardzisty, jest wykazanie występowania patologicznego hazardu oraz podejmowanie leczenia. Warto zadbać o te dwie kwestie, ponieważ konsekwencją nieudanej próby ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jest niemożliwość podjęcia takiego działania przez kolejne dziesięć lat. Aby skutecznie ogłosić upadłość jako hazardzista, można skorzystać z porady prawnej z zakresu upadłości konsumenckiej, dzięki której dłużnik może mieć większą pewność, że spełnia wszelkie wymogi konieczne, do przyznania decyzji, która pomoże mu stanąć na nogi.

Zastanawiając się więc, czy możliwa jest upadłość konsumencka hazardzisty, można stwierdzić, że tak, ale wyłącznie w określonych sytuacjach. Hazardu najczęściej dopuszczają się osoby stanowiące o sobie samych oraz godzące się na małe szanse wygranej w grach losowych. Upadłość konsumencka hazardzisty jest więc możliwa w sytuacji, kiedy jest on osobą, ze zdiagnozowaną patologią. Aby patologiczny hazardzista mógł uzyskać pozytywną opinię sądu w kwestii upadłości konsumenckiej, powinien on potwierdzić stan medyczny, jaki został u niego wykryty oraz wykazać, że poddaje się wymaganemu leczeniu.