Czy zapis na temat upadłości konsumenckiej widnieje w BIK?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej dla wielu może oznacza szansę na nowy start w życiu finansowym. Warto jednak pamiętać, że informacje o takich działaniach są na bieżąco rejestrowane i przechowywane. Warto więc dowiedzieć się, czy i jak długo zapis na temat upadłości konsumenckiej widnieje w BIK.

Czy upadłość konsumencka widnieje w BIK?

Upadłość konsumencka niesie za sobą konsekwencje nie tylko w postaci pozbawiania dłużnika majątku. Po podjęciu decyzji przez sąd i ogłoszeniu upadłości, informacja ta jest przekazywana do bazy BIK. Zapis taki jest umieszczany głównie w celu przedstawienia pełnego obrazu sytuacji, w jakiej znalazł się upadły. Jest to szczególnie istotne, ponieważ ślad podjęcia takiego działania może okazać się znaczący dla banku w przyszłości podczas podejmowania decyzji o ewentualnym kredycie.

Upadłość konsumencka a nowy kredyt to temat, który może wywoływać wiele emocji, ponieważ decyzja o likwidacji zadłużenia przeważnie podejmowana jest z myślą o lepszym przyszłym życiu. Warto jednak pamiętać, że informacja o oddłużeniu może pozostawać znaczącym zapisem w historii kredytowej osoby fizycznej, który należy wziąć pod uwagę podczas planowania decyzji. Aby jak najlepiej przygotować się do upadłości oraz w celu sprawdzenia, czy jej ogłoszenie jest konieczne, warto skorzystać z profesjonalnej analizy sytuacji prawno – finansowej, dzięki której zwiększamy swoje szanse na możliwie najlepsze rozwiązanie sytuacji.

Jak długo zapis na temat upadłości konsumenckiej widnieje w BIK?

Przyjmuje się, że informacja o upadłości konsumenckiej powinna widnieć w BIK przez 10 lat od momentu jej ogłoszenia. Warto również pamiętać, że wpisu tego nie dokonuje samo Biuro Informacji Kredytowej. To bank jako administrator danych udostępnia informacje o upadłości organowi zewnętrznemu, jakim jest BIK dopiero po ogłoszeniu upadłości przez sąd. Warto więc należycie przygotować się do złożenia wniosku.

Każda nieścisłość i ewentualne wydłużenie czasu na podjęcie decyzji o ogłoszeniu upadłości będzie miało realny wpływ na termin, w którym zapis na temat upadłości będzie widniał w BIK. Aby mieć większą pewność, że wszelkie formalności zostaną dopełnione, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy w zakresie sporządzania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dzięki czemu można ustrzec się na przykład odrzucenia przez sąd.

Czy można wziąć kredyt po upadłości konsumenckiej?

W teorii po upadłości konsumenckiej zaciągnięcie kredytu jest możliwe. Oczywiście mowa tu o okresie po zakończeniu całego procesu upadłościowego. W trakcie jego trwania dłużnik nie ma bowiem możliwości podejmowania żadnych z takich zobowiązań. Teoretycznie wzięcie kredytu jest możliwe po uregulowaniu wszelkich należności.

W praktyce może pojawić się jednak problem. Ponowne zadłużenie oznacza analizę zdolności kredytowej, która może okazać się niewystarczająco dobra do podjęcia dalszych dziań. Warto jednak pamiętać, że decyzja o przyznaniu kredytu przeważnie jest podejmowana indywidualnie w zależności od przypadku, a sama informacja o upadłości nie zostaje w bazie permanentnie.

Podjęcie decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zostawi więc po sobie widoczny wpis w BIK. Taka informacja powinna być widoczna w bazie do 10. lat od momentu podjęcia decyzji rzez sąd. Nie przekreśla to jednak całkowicie możliwości zaciągnięcia nowego kredytu. Może się to okazać trudniejsze, biorąc pod uwagę większe ryzyko, ale dalej teoretycznie możliwe.