Ile razy można ogłosić upadłość konsumencką, jak często można być upadłym?

Coraz częściej słyszymy o upadłości konsumenckiej, jednak jej szczegóły dla wielu pozostają niejasne. Taką kwestią jest to, ile razy można ogłosić upadłość konsumencką i jakie są jej konsekwencje. Poniżej opisujemy, jak często można być upadłym i co się z tym wiąże.

Upadłość konsumencka — ile razy można ją ogłosić?

Ostatnimi czasy pojawiło się sporo mitów związanych z upadłością konsumencką osoby fizycznej. Wielu ludzi zastanawia się, co ile lat upadłość konsumencka może być ogłaszana. Jedną z często powielanych, a nieprawdziwych informacji jest stwierdzenie, że można to zrobić raz na 10 lat. Trzeba zaznaczyć, że w rzeczywistości przepisy niczego takiego nie wskazują. Wręcz przeciwnie, wniosek o upadłość konsumencką może być sporządzony, a ona sama ogłaszana znacznie częściej, o ile pojawiają się ku temu doniosłe okoliczności.

Ponadto koniecznie należy rozdzielić pojęcia upadłości konsumenckiej osoby fizycznej z oddłużeniem, ponieważ może wystąpić sytuacja, w której konsument upadły jest kilkukrotnie, nie będąc koniec końców oddłużonym. Prawo w żaden sposób nie ogranicza ilościowo możliwości bycia upadłym. Warto mieć to na uwadze, a w razie jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości zasięgnąć porad prawnych.

Jakie są konsekwencje upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie ze sobą wiele konsekwencji, których główną i najbardziej pożądana jest zakończenie postępowania upadłościowego i brak zobowiązań wobec wierzycieli. Bycie upadłym wiąże się również z zawieszeniem działań komorniczych, a zobowiązania niezaspokojone podczas procesu upadłościowego nie mogą być rozpatrywane ponownie.

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zajmowane jest również wynagrodzenie za pracę, renta emerytura bądź dochody z wynajmu, a środki te przeznaczane są na zaspokojenie wierzycieli. Unormowana jest kwota, którą zająć może syndyk. Jest to 50% dochodu lub 60% dochodu w przypadku, kiedy ma to związek z zobowiązaniami alimentacyjnymi. Ponadto upadły musi dysponować taką kwotą, która pozwoli mu na zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych.

To nie wszystkie konsekwencje upadłości konsumenckiej. Upadły traci również decyzyjność finansową i nie jest w stanie przykładowo zaciągnąć kredytu bankowego. Jednak to, co najważniejsze to fakt, że ogłoszenie upadłości zatrzymuje naliczanie odsetek, a zobowiązanie nie zwiększa się.

Jakich długów nie obejmuje upadłość konsumencka?

Istnieją takie rodzaje zadłużeń, których upadłość konsumencka nie jest w stanie objąć. Są to takie zobowiązania jak:

  • kary, które zasądzone zostały przez sądy, jak np. grzywny,
  • zobowiązania alimentacyjne,
  • renty zasądzone z tytułu odszkodowania.

Jak widać, upadłość konsumencka może pomóc w trudnych sytuacjach związanych z zobowiązaniami, których nie jest się w stanie spłacić. Zanim jednak dojdzie do momentu, kiedy trzeba będzie sięgnąć po tę możliwość, warto skorzystać z konsultacji prawno-finansowych, dzięki którym można dowiedzieć się o możliwościach rozwiązania swoich problemów i szerzej poznać temat upadłości konsumenckiej.