Jak pozbyć się długów? Upadłość konsumencka a układ konsumencki

Poważne zadłużenie może oznaczać spory problem dla osoby, która właśnie stała się niewypłacalna. Istnieją jednak metody na pozbycie się lub zabezpieczenie przed egzekucją komorniczą. Wartymi uwagi są upadłość konsumencka oraz układ konsumencki. W poniższym tekście wyjaśnimy więc jak pozbyć się długów z wykorzystaniem tych dwóch instrumentów prawnych.

Jak pozbyć się długów przez upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka sprowadza się do oficjalnego ogłoszenia całkowitej niewypłacalności, czego skutkiem jest nałożenie zwierzchnictwa syndyka. Zadaniem syndyka jest przede wszystkim analiza całości majątku upadłego oraz zawarcie go w masie upadłościowej. To właśnie za jej pomocą możliwe ma być uregulowanie wszelkich roszczeń wierzycieli. Najprostszą metodą na to, aby pozbyć się długów przez upadłość konsumencką, jest złożenie odpowiedniego wniosku do odpowiadającego sądu rejonowego.

Pozbycie się długów w ten sposób jest zwykle metodą bardziej przyjazną dla dłużnika. Upadły może bowiem w dalszym ciągu korzystać z większości ruchomości oraz nieruchomości, które wchodzą w skład masy upadłościowej. Nie można jednak zapominać o tym, że konsekwencjami upadłości konsumenckiej, może być licytacja rzeczy takich, jak na przykład samochód czy dom, które dalej wchodzą w skład masy upadłościowej. Aby uniknąć niepożądanych działań podczas procesu upadłościowego, możliwa jest, kontrola czynności syndyka w celu potwierdzenia zasadności działań. Warto jednak pamiętać, że ideą tego, co to jest upadłość konsumencka, jest właśnie oddanie się pod kontrolę syndyka, aż do momentu całkowitego oddłużenia.

Jak pozbyć się długów przez układ konsumencki?

Od jakiegoś czasu zadłużone osoby fizyczne mogą również skorzystać z zauważalnie bardziej przystępnego i bezpieczniejszego sposobu na pozbycie się długów. Upadłość konsumencka przez układ, a inaczej układ konsumencki, pozwala osobie chwilowo niewypłacalnej na zawarcie umowy z wierzycielami, w celu ustalenia dokładnych warunków spłaty. Jest to więc rozwiązanie, z którego mogą skorzystać osoby, które z wysokim prawdopodobieństwem odzyskają wypłacalność po krótkim czasie od sporządzenia umowy.

Prowadząc odpowiednie negocjacje z wierzycielami, możliwe jest, aby osoba fizyczna zawarła satysfakcjonującą obie strony umowę, w której uregulowane będą warunki spłaty zadłużenia. Aby tego dokonać, dłużnik powinien wystosować do sądu odpowiedni wniosek, podobnie jak w przypadku upadłości konsumenckiej, ale musi on również wyrazić chęć zwołania zgromadzenia wierzycieli. W ramach podobnego zebrani omówione powinny zostać warunki spłaty zadłużenia oraz zatwierdzony końcowy plan wykonania.

Co daje układ konsumencki?

W porównaniu do procesu upadłościowego układ konsumencki niesie istotne korzyści dla dłużnika. Główną zaletą układu konsumenckiego jest fakt, że dłużnik nie staje przed potencjalną możliwością zlicytowania jego mieszkania, samochodu lub innych wartościowych przedmiotów. Brak kontroli syndyka oznacza również, że osoba zadłużona w dalszym ciągu może czerpać korzyści finansowe. To na czym polega upadłość konsumencka przez układ, oznacza również, że z momentem rozpoczęcia postępowania, zawieszone zostają także procesy egzekucyjne, odnoszące się wierzytelności, które są częścią układu.

Jak więc widać, istnieje kilka metod na to, jak pozbyć się długów. Jedna z bardziej popularnych metod, jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej, które ma prowadzić do oddłużenia przez działania syndyka. Nieco mniej inwazyjny w majątek dłużnika jest układ konsumencki, który zakłada negocjacje konkretnych warunków spłaty zadłużenia bez udziału syndyka oraz licytacji masy upadłościowej.