Jakie są minusy, wady ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Dla niektórych upadłość konsumencka może okazać się szansą na świeży start w życiu. Warto jednak pamiętać, że procedura ta ma również swoje minusy. Jest to bowiem dobrowolne wyzbycie się wszelkiego majątku w celu spłaty zadłużeń. W poniższym artykule przedstawimy więc główne wady upadłości konsumenckiej, które warto wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji.

Pozbawienie majątku podczas upadłości konsumenckiej

Największą wadą ogłoszenia upadłości konsumenckiej niewątpliwie jest pozbawienie dłużnika całości jego majątku. Jest to główny cel procesu upadłościowego, który zakłada włączenie wszystkich ruchomości oraz nieruchomości osoby do masy upadłościowej, za której pomocą możliwe powinno być uregulowanie zadłużenia. Warto również pamiętać, iż oprócz braku kontroli nad własnym majątkiem, osoba upadła traci prawo do pozyskiwania żadnego nowego majątku.

Tego rodzaju proces może więc prowadzić do oddłużenia, lecz jego koszt może okazać się dość wysoki. W toku działań syndyka może bowiem dojść do zlicytowania, na przykład samochodu lub nawet mieszkania. Aby do oddłużenia podejść jak najlepiej przygotowanym, warto skorzystać z porady prawnej z zakresu upadłości konsumenckiej, dzięki której dłużnik może uzyskać pełny obraz przyszłej sytuacji i zestawić go ze swoimi obecnymi możliwościami.

Zarządzanie majątkiem przez syndyka

Oprócz samego faktu utraty majątku osobistego warto wspomnieć o tym, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z pojawieniem się w życiu dłużnika osoby syndyka. Po przyjęciu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz rozpoczęciu całego procesu to właśnie on będzie sprawował kontrolę nad masą upadłościową. Przeważnie syndyka można traktować jako „mniejsze zło” w porównaniu do komornika, jednak nawet jego działania mogą wpływać negatywnie na sytuacje osoby upadłej. Aby uniknąć nieprawidłowości podczas procesu upadłościowego, warto pamiętać, że kontrola czynności syndyka jest możliwa i może pomóc w jak najbardziej komfortowym przejściu całej procedury.

Trudności podczas przyznawania kredytu

Jednym z bardziej uciążliwych skutków, o których należy pamiętać, kiedy ogłaszamy upadłość konsumencką, jest utrudnione przyznawanie późniejszych kredytów. Ogłoszenie upadłości to jednoznaczna informacja dla kredytodawcy, że dłużnik nie był w stanie poradzić sobie ze spłatą świadomie przyjętego zobowiązania. Informacja o tym fakcie najczęściej widnieje w BIK do dziesięciu lat od momentu zaakceptowanie przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości. Warto pamiętać, że taka sytuacja nie oznacza zakazu wzięcia kredytu, ale warto pamiętać, że decyzja o jego przyznaniu podejmowana jest przez bank indywidualnie i najczęściej poprzedzona jest dogłębną analizą zdolności kredytowych.

Zastanawiając się więc nad złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, warto rozważyć kilka podstawowych minusów i wad całego procesu. Przede wszystkim upadłość oznacza utratę kontroli nad całością swojego majątku. Równocześnie osoba upadła będzie musiała współpracować z syndykiem, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie masą upadłościową. Warto również wspomnieć, że nawet po udanym oddłużeniu i ponownym stanięciem na nogi, zapis o przebytej upadłości konsumenckiej będzie widoczny w BIK i może negatywnie wpłynąć na zdolności kredytowe.