Syndyk a upadłość konsumencka. Kim jest syndyk, jaka jest jego rola?

Upadłość konsumencka jest procesem, który w założeniu prowadzi do oddłużenia oraz wyrównania zaległych rachunków dłużnika. Nie jest on jednak w pełni przyjemny, ponieważ z upadłością bezpośrednio łączą się działania syndyka. Poniżej przedstawimy więc, kim on dokładnie jest i jaka jest jego rola w całym postępowaniu.

Syndyk określa i zarządza masą upadłościową

Rola syndyka w procesie upadłości konsumenckiej rozpoczyna się w momencie ogłoszenia upadłości przez sąd. Jednocześnie cały majątek dłużnika wchodzi w skład masy upadłościowej, którą zarządza właśnie syndyk. Do jego podstawowych zadań należą sporządzenie listy wierzytelności, spis inwentarza oraz oszacowanie masy upadłości.

Sporządzenie listy wierzytelności jest koniecznym krokiem podczas całego procesu upadłościowego, ponieważ dokument ten, mówiąc najprościej, będzie określał ile i komu dłużna jest osoba upadła. Wartości te będą miały również wpływ na ogólną wielkości i wartość masy upadłościowej. Aby zmniejszyć finansowe obciążenie dłużnika i zadbać o najkorzystniejszą sytuację jeszcze przed ogłoszeniem upadłości, warto podjąć próby negocjacji z wierzycielami, które w efekcie mogą ułatwić cały proces.

Znając całkowitą wartość zadłużenia, zadaniem syndyka będzie spis inwentarza, a więc określenie ile wart jest cały majątek posiadany przez upadłego. Na podstawie tych informacji możliwe będzie również oszacowanie masy upadłościowej, której likwidacja służyła będzie do spłaty zadłużenia.

Syndyk zarządza majątkiem dłużnika

Jednym z mniej przyjemnych aspektów upadłości konsumenckiej osoby fizycznej jest to, że traci ona możliwość zarządzania swoim majątkiem. Teoretycznie rzecz ujmując, upadły traci cały swój majątek, który automatycznie wchodzi w skład masy upadłości, ale w praktyce, ruchomości i nieruchomości dalej mogą być przez niego użytkowane. Majątek ten może być jednak odebrany i zlicytowany przez syndyka w dowolnym momencie.

Dobrym przykładem korzystania z majątku wchodzącego w skład masy upadłości, jest możliwość jeżdżenia samochodem, który jeszcze nie został zlicytowany. Pojazd w teorii nie należy do upadłego, ale może on z niego korzystać, ponieważ na początku syndyk podczas upadłości konsumenckiej przeważnie zajmuje się likwidacją przedmiotów najmniej potrzebnych w codziennym funkcjonowaniu.

Działania syndyka określają standard życia upadłego

Kolejną cechą charakterystyczną, jaką niesie za sobą pojawienie się syndyka, w życiu upadłego jest to, że nie może on się wzbogacać. Dotkliwym tego przykładem, jest zajęcie wypłaty, która będzie służyła do spłaty zadłużenia. Warto jednak pamiętać, że to jak długo syndyk zajmuje wynagrodzenie oraz inne jego wpływy są jasno określone przepisami.

Działania syndyka powinny zakończyć się w momencie całkowitej spłaty zadłużenia. To ile zabiera syndyk, też jest jasno określone, ponieważ nie może on pozbawić osoby upadłej podstawowych przedmiotów umożliwiających funkcjonowanie, np. pralki czy pościeli. Warto pamiętać, że w przypadku naruszenia jakichkolwiek zasad postępowania upadłościowego, możliwa jest kontrola czynności syndyka, która ma na celu sprawdzenie rzetelności działań.

Jak więc widać, syndyk odgrywa bardzo istotną rolę w procesie upadłościowym. Przede wszystkim określa on i zarządza masą upadłościową, która ma posłużyć do spłaty zadłużenia. W praktyce rolą syndyka jest więc sukcesywna likwidacja ruchomości i nieruchomości dłużnika. Przez brak możliwości wzbogacania się i całkowite przejęcie kontroli nad majątkiem, rolą syndyka jest również w pewnym sensie zarządzanie standardem życia upadłego.