Upadłość konsumencka a konto w banku. Jak korzystać z rachunku osobistego w czasie i po upadłości?

Upadłość konsumencka osoby fizycznej to jedna z metod spłaty zaległego zadłużenia. Jest to jednak droga, która wiąże się z licznymi, często przykrymi, konsekwencjami. Jedną z nich jest utrata kontroli nad kontem bankowym. Istnieje jednak możliwość warunkowego korzystania z niego, więc warto dowiedzieć się jak korzystać z rachunku osobistego w czasie i po upadłości.

Co oznacza upadłość konsumencka?

W świetle najnowszych przepisów upadłość konsumencką może ogłosić dość duża grupa osób. Wynika to z faktu, że do rozpoczęcia postępowania, osoba fizyczna nie musi już tak dokładnie uzasadniać powodów swojej niewypłacalności. Tym samym powoduje to, że konsekwencje upadłości konsumenckiej odczuwa coraz większa ilość osób.

Głównym działaniem podczas procesu upadłości konsumenckiej osób fizycznych, jest przydzielenie syndyka, którego zadaniem będzie sprawowanie pieczy nad większością majątku dłużnika. Ze względu na daleko idące konsekwencje warto więc skorzystać z porad prawnych z zakresu upadłości konsumenckiej, dzięki którym możemy bardziej świadomie podejść do całego procesu i zmierzyć się konsekwencjami.

Podobne porady mogą się okazać szczególnie pomocne, gdy nie wiemy dokładnie, na czym polega upadłość konsumencka, ponieważ jednym z głównych działań podejmowanych w czasie upadłości, jest przydzielenie syndykowi kontroli nad naszym kontem bankowym.

Upadłość konsumencka a konto w banku

Do jedną z bardziej dotkliwych konsekwencji upadłości konsumenckiej osoby fizycznej można zaliczyć pełne przejęcie kontroli nad rachunkiem osobistym dłużnika przez syndyka. Innymi słowy, dłużnik traci możliwość do wolnego dysponowania swoimi środkami finansowymi.

W trakcje procesu upadłości konsumenckiej dłużnik może starać się jedynie o uzyskanie dyspozycji z ramienia syndyka na określone wydatki. Zespolenie tego rodzaju musi być udzielone osobiście w oddziale banku i nie jest gwarantowane w każdym przypadku.

Co po upadłości konsumenckiej osoby fizycznej?

Przy podejmowaniu decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, warto pamiętać, że kontrola nad naszym majątkiem sprawowana przez syndyka, skończy się w momencie uregulowaniu wszelkich należności. Jest to istotne, ponieważ podczas trwania procesu upadłości konsumenckiej, jako dłużnik jesteśmy zobowiązani do informowania syndyka o wszelkich nowych źródłach dochodu. Nie dotyczy to jednak ewentualnych planów co do przyszłych źródeł dochodu.

Konsekwencje upadłości konsumenckiej mogą ujawnić się w przypadku zaciągania ewentualnego przyszłego kredytu, jednak w momencie uregulowania wszelkich należności, powinniśmy odzyskać pełną kontrolę nad swoim majątkiem. To samo dotyczy wolnego dostępu do naszego rachunku osobistego, który również powinien zostać nam przywrócony.

Oznacza to również, że nowe drogi przychodu nie będą już w żaden sposób rejestrowane przez syndyka, ponieważ nie będzie on sprawował pieczy nad naszym majątkiem. W tym momencie będziemy więc mogli bez przeszkód rozpocząć proces odbudowy naszego majątku.

Podczas planowania ogłoszenia upadłości konsumpcyjnej, warto więc zapoznać się ze wszystkimi jej konsekwencjami. Jedną z bardziej dotkliwych jest całkowite pozbawienie dłużnika kontroli nad własnym kontem bankowym. Użytkowanie konta jest możliwe, ale do momentu spłaty należności, pełną kontrolę nad nim sprawuje syndyk.