Upadłość konsumencka a spadek — błogosławieństwo czy dodatkowy kłopot?

Decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej oznacza, że majątek dłużnika wchodzi w skład masy upadłościowej, do której prawa są ograniczone. Włączenie w jej skład spadku może mieć różne skutki, więc warto dowiedzieć się, czy upadłość konsumencka, a spadek to błogosławieństwo czy dodatkowy kłopot?

Upadłość konsumencka a spadek

Podjęcie decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie powinno być działaniem pochopnym. Łączy się ono bowiem bezpośrednio z charakterystycznymi następstwami, które rozpoczęte, nie tak łatwo zatrzymać. Aby dobrze przygotować się do rozpoczęcia procesu upadłościowego, warto wiedzieć, że bezpłatna analiza sytuacji prawno-finansowej może pomóc w naszej, czasem skomplikowanej sytuacji. Głównym następstwem ogłoszenia upadłości jest bowiem zajęcie większości naszego majątku przez syndyka.

Zgodnie z założeniem, że dłużnik traci prawa do swojego majątku, ewentualny spadek również wchodzi w skład masy upadłościowej. Niezależne od jego rodzaju, przepisany spadek powinien posłużyć do spłaty zadurzenia. Utrata panowania nad przepisanym spadkiem powodowana jest tym, że dłużnik podczas procesu upadłościowego nie ma możliwości jako takiego pozyskiwania majątku. Warto wspomnieć, że kiedy do spadku został powołany upadły, wszelkie należności automatycznie wchodzą w skład masy upadłościowej.

Jakie są zalety zajęcia spadku po upadłości konsumenckiej?

Należy mieć jednak na uwadze, że spadek może zawierać nie tylko „pozytywne” dla drugiej osoby należności. Często przepisany może zostać również dług. W takim przypadku, według zasady, że spadek automatycznie przechodzi w skład masy upadłości, przechodzą do niej również wszelkie potencjalne należności.

W obliczu minimalnego marginesu manewrów prawnych dłużnik powinien przeanalizować swe możliwości i skorzystać z usług, takich jak porady prawne z zakresu upadłości konsumenckiej, dzięki którym decyzja powinna okazać się łatwiejsza. Jest bowiem możliwość, że przy zajęciu spadku wraz z długiem, roszczenie to przyjmowane jest, wraz z dobrodziejstwem inwentarza, czyli na kwotę nieprzekraczającą wysokości wartości majątku spadkowego.

Czy da się wyłączyć spadek z masy upadłości?

W zależności od sytuacji może nastąpić również konieczność zatrzymania spadku w całości. Spadek a upadłość konsumencka są ze sobą powiązane dość szczególnymi zapisami prawnymi, ponieważ miejscami ogólne zapisy prawa pozwalają na szerszą interpretację podczas wszelkich roszczeń. Kiedy wypełniliśmy już i złożyliśmy wniosek o upadłości konsumenckiej, akcjami, które nam pozostały są zaskarżenie syndyka lub ubieganie się o wyłączenie spadku z masy upadłości. Organ decydujący o naszym majątku może popełniać błędy, więc tak ważna jest kontrola czynności syndyka podczas procesu upadłościowego.

Porada prawna może okazać się również przydać podczas występowania wyłączenie spadku z masy upadłościowej. Jest to czynność, którą zajmuje się sędzia-komisarza i jest ścieżką dla dłużnika na odzyskanie części majątku. Właśnie w tym przypadku najbardziej przydają luźno doprecyzowane zapisy prawa. Daje to większe prawdopodobieństwo wyłączenia danej części spadku z masy upadłości.

Jak więc widać, upadłość konsumencka może prowadzić do szczególnych konsekwencji. Od utraty majątku i spadku, aż po teoretyczne „przeniesienie” zadłużenia dalej od własnej osoby. W każdym przypadku istotne jest jednak, że tak poważne kroki prawne powinno się przedyskutować z wyspecjalizowanym prawnikiem.