Upadłość konsumencka — jak nie stracić domu? Czym jest wyłączenie z masy upadłości?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to czasem jedyny sposób na to, by ustabilizować trudną sytuację majątkową. Należy jednak pamiętać, że nie jest to rozwiązanie idealne, niesie za sobą ryzyko utraty mieszkania. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, co się dzieje z mieszkaniem po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Czym jest masa upadłości?

Masa upadłości to nic innego jak cały majątek dłużnika. W skład majątku mogą wchodzić udziały w spółce, nieruchomości, samochody, biżuteria, rowery czy sprzęty elektroniczne, jak laptopy. Jako majątek traktuje się także przedmioty, które zostały nabyte w trakcie postępowania upadłościowego.

Czym jest wyłączenie z masy upadłości?

Wyłączenia z masy upadłości zostały opisane w art. 70-74 Prawa upadłościowego. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej syndyk musi określić, co wchodzi w masę upadłości, pewne rzeczy nie zostaną zaliczone do majątku. Prawnik dłużnika może też kontrolować czynności syndyka, by mieć pewność, że podejmuje odpowiednie działania w celu likwidacji długów.

Gdy przedmioty majątkowe zostają wyłączone z masy upadłości, to znaczy, że nie mogą one zostać sprzedane przez syndyka i osoba upadła może nimi dysponować.

Do składu masy upadłości nie zaliczają się przedmioty osobiste czy też takie, które wykorzystywane są do pracy lub nauki. Według tej definicji, wyłączenie mieszkania z masy upadłości jest zatem niemożliwe.

Czy dłużnik po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej staje się bezdomny?

Proces upadłościowy w teorii ma na celu spieniężenie całego majątku upadłego, co za tym idzie – syndyk stara się sprzedać wszystko, co może, by móc oddać dług wierzycielom. Istnieją jednak przepisy prawne, które regulują upadłość konsumencką. Prawo przewiduje ochronę dłużników przed bezdomnością.

Nie można stać się osoba bez domu po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, jednak utrata własnej nieruchomości jest pewna. Nieruchomość musi zostać sprzedana, by moc pokryć długi, ale osoba zadłużona może złożyć stosowny wniosek zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Sąd ma obowiązek przekazać upadłemu kwotę na roczny lub dwuletni wynajem lokalu w danym mieście.

Środki, które zapewniają potrzebę mieszkaniową, można uzyskać tylko ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej! To ważny fakt, który bywa pomijany, żadna niezamieszkiwana nieruchomość czy ziemia gruntowa nie będzie uprawniała dłużnika do złożenia stosownego wniosku o wydzielenie kwoty z ceny sprzedaży mieszkania. Syndyk, wydzielając kwotę na czynsz, bierze pod uwagę zdolności zarobkowe dłużnika, ilość majątku, którym dysponuje syndyk oraz potrzeby dłużnika, czy posiada na utrzymaniu inne osoby.

Czy dłużnik będzie zmuszony do opuszczenia wynajmowanego mieszkania?

Inaczej też wygląda sytuacja, w której osoba upadłą mieszkanie wynajmuje lub należy ono do majątku panieńskiego/kawalerskiego współmałżonka, w takiej sytuacji nieruchomość nie może zostać przejęta przez syndyka.

Przy upadłości konsumenckiej najważniejsza jest spłata długów u wierzycieli, prawnik może prowadzić negocjacje z wierzycielami, ale nie ochroni to upadłego przed utratą mieszkania. Nieruchomości często stanowią kluczową rolę w odzyskiwaniu życia bez zobowiązań finansowych, to kluczowy aspekt w postępowaniu upadłościowym, trudno zatem wyłączyć nieruchomość z masy upadłości, jest to możliwe, tylko w sytuacji, w której nieruchomość nie stanowi atrakcyjnej oferty dla nabywców, a syndyk napotyka problemy przy spieniężeniu mieszkania.