Upadłość konsumencka w 2019 roku, a jakie dane już z 2020 roku?

W marcu 2020 roku weszło w życie większość przepisów nowelizacji z 30 sierpnia 2019 r. Prawo upadłościowe. Co one zmieniają? Jak wyglądają zasady ogłoszenia upadłości konsumenckiej w 2020 roku?

Upadłość konsumencka a działalność gospodarcza

Po pierwsze nowe przepisy znacznie upraszczają zasady ogłoszenia upadłości konsumenckiej przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Jeszcze w 2019 roku takie osoby, aby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, musiały najpierw wnioskować o upadłość firmy, następnie czekać aż sąd odrzuci ten wniosek, wykreślić działalność z rejestru CEIDG i dopiero wnioskować o upadłość osoby fizycznej. Teraz jest to dużo prostsze, ponieważ są oni traktowani tak samo jak zwykli konsumenci. Oznacza to, że obowiązują ich również te same zasady oddłużania.

Wina za powstanie niewypłacalności

Dotychczas sąd upadłościowy, przy składaniu wniosku, poświęcał czas na badanie winy dłużnika za powstanie niewypłacalności. Jeśli stwierdził on, że dłużnik doprowadził do niej umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, mógł oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Co się zmieniło w tej kwestii w 2020 roku? Sąd nadal będzie badał przyczynę niewypłacalności, jednak dopiero na kolejnym etapie postępowania (ustalaniu planu spłaty wierzycieli). Oznacza to, że bankructwo będą mogły ogłosić również osoby, które doprowadziły do swojego zadłużenia z premedytacją. Oczywiście, taka osoba będzie potraktowana inaczej niż ktoś, kto ogłasza upadłość z przyczyn od niego niezależnych. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat warto skorzystać z profesjonalnej porady prawnej świadczonej przez prawnika od upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka 2020 – jakie zmiany?

Co jeszcze zmieniło się w kwestii postępowania upadłościowego w 2020 roku? Przede wszystkim nowe przepisy zabezpieczają dłużnika przed całkowitą utratą miejsca zamieszkania. Prawo do otrzymania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych przysługuje już nie tylko konsumentom, ale również przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Jeśli w skład masy upadłościowej dłużnika wchodzi jego mieszkanie lub dom, to nie zostaje on bezdomny. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych upadły otrzymuje równowartość przeciętnego czynszu (za okres od 12 do 24 miesięcy) z pieniędzy ze sprzedaży domu.

Co więcej, dzięki nowelizacji sąd może podjąć decyzję o warunkowym umorzeniu zobowiązań dłużnika, gdy uzna, że niezdolność do wykonywania spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, nie ma u dłużnika charakteru trwałego. Pozostaje on wtedy w pięcioletnim okresie zawieszenia. Warto jednak przyznać, że wbrew pozorom taka sytuacja jest niezbyt komfortowa dla upadłego, ponieważ w tym okresie będzie on poddany ograniczeniom w zarządzaniu swoim majątkiem. Ponadto dłużnik będzie zobowiązany do składania sądowi sprawozdań dotyczących swojej sytuacji finansowej. Warto pamiętać, że nie wszystkie długi mogą zostać umorzone – wyjątek stanowią chociażby alimenty.