Czy upadłość konsumencka wstrzymuje egzekucję komorniczą?

Egzekucja komornicza to proces, którego celem jest odzyskanie wszystkich należności, które dłużnik winny jest wierzycielowi. Kluczowe jest tu jednak to, że jest to działanie, na które osoba zadłużona nie ma większego wpływu. Warto więc dowiedzieć się, czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej wstrzymuje egzekucję komorniczą.

Czy upadłość konsumencka wstrzymuje egzekucję komorniczą?

Tak, następstwem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest wstrzymanie egzekucji komorniczej. Działania komornika zakładają odzyskanie należności od dłużnika. Prowadzone są one najczęściej przez zajmowanie majątku oraz jego licytowanie. Jeśli osoba ogłosi upadłość konsumencką, będzie to oznaczało, że jest pozbawiona wszelkiego majątku aż do momentu zakończenia procesu upadłościowego.

Oznacza to więc, że komornik nie będzie miał już możliwości egzekucji, ponieważ cały majątek dłużnika wejdzie w skład masy upadłościowej, którą od tego momentu zarządzał będzie syndyk, a nie pierwotny właściciel. Działanie to ma spowodować wyzbycie się całości zadłużenia. Upadłość konsumencka wiąże się z kilkoma koniecznymi do zaakceptowania kompromisami, więc przed podjęciem decyzji warto skorzystać z porady prawnej, aby dowiedzieć się, np. jaki wpływ na sytuację życiową ma upadłość.

Czy złożenie wniosku o upadłość konsumencką wstrzymuje egzekucję komorniczą?

Niestety samo złożenie wniosku nie wystarczy do wstrzymania działań komornika. Majątek wierzyciela staje się częścią masy upadłościowej dopiero po oficjalnym i prawomocnym ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Podjęcie takiej decyzji wymaga jednak nieco czasu oraz wykonania szeregu działań. Złożenie wniosku jest pierwszym z kroków, ale kiedy decydujemy się na niego już w trakcie egzekucji komorniczej, nie wywoła on natychmiastowych efektów.

Właśnie dlatego tak istotne jest złożenie konkretnego i jasnego pisma, którego pozytywne rozpatrzenie nie powinno stanowić problemu. Dzięki pomocy prawnej przy sporządzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej możemy mieć większą pewność, że do procesu upadłościowego dojdzie jak najszybciej, a wniosek nie zostanie odrzucony. Poza tym warto pamiętać, że możliwe jest również wnioskowanie o czasowe zawieszenie egzekucji komorniczej.

Jakie są zalety ogłoszenia upadłość konsumenckiej podczas egzekucji komorniczej?

Główną zaletą ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest fakt, iż masą upadłościową zarządza syndyk. To na czym polega upadłość konsumencka, można określić, jako dobrowolne „oddanie się pod opiekę majątkową” organu zewnętrznego. Oprócz tego wstrzymanie egzekucji i ogłoszenie upadłości skutkuje zatrzymaniem narastania odsetek, naliczanych przez wierzyciela.

Jest to również rozwiązanie nieco bezpieczniejsze dla godnego życia dłużnika. Przykładowo, różnica działań syndyka podczas procesu upadłości konsumenckiej, a komornika przy egzekucji może być taka, że syndyk nie powinien zlicytować środków niezbędnych do życia. Przy sprzedaży domu czy mieszkania, dłużnik powinien mieć możliwość zamieszkania w innym miejscu, o co powinien zadbać syndyk. Warto pamiętać, że zarządzanie masą upadłościową jest określone jasnymi przepisami, więc możliwa jest kontrola czynności syndyka, dzięki której dłużnik nadal zachowuje minimum panowania nad własną sytuacją.

Upadłość konsumencka jest więc jednym ze sposobów na wstrzymanie egzekucji komorniczej. Jest to możliwe, ponieważ po ogłoszeniu upadłości majątek przechodzi pod kontrolę syndyka, który dąży do pełnego oddłużenia. Warto jednak pamiętać, że dopiero prawomocne ogłoszenie upadłości wstrzymuje egzekucję komorniczą, a nie samo wnioskowanie. Jeśli jednak decyzja zostanie już podjęta, upadły może skorzystać na nieco bardziej przystępnej drodze oddłużenia, przede wszystkim przez konieczność zabezpieczenia środków niezbędnych do życia.