Upadłość konsumencka a mieszkanie własnościowe. Czy nieruchomość zawsze wchodzi w skład masy upadłościowej?

Upadłość konsumencka to coraz częściej wybierane rozwiązanie wśród osób, które chcą pozbyć się długów i uporządkować swoją sytuację majątkową. Trzeba pamiętać, że służy ona jak największemu zaspokojeniu wierzycieli, dlatego też spienięża się majątek upadłego. Syndyk nie może zająć niezbędnych rzeczy codziennego użytku, ale może już spieniężyć mieszkanie czy samochód. Czytaj dalej, a dowiesz się, czy nieruchomości zawsze wchodzą w skład masy upadłościowej!

Czy nieruchomość wchodzi w skład masy upadłościowej?

Upadłość konsumencka a mieszkanie własnościowe to temat, który jest często poruszany podczas udzielania porad prawnych z zakresu upadłości konsumenckiej. Przepisy mówią jasno o włączeniu mieszkania w skład masy upadłościowej. Z dniem ogłoszenia upadłości to syndyk przejmuje pieczę nad nieruchomością. Nie można więc po tym fakcie ani jej sprzedać, podarować czy wynająć. Syndyk zajmuje się sprzedażą, a uzyskaną kwotę przeznacza na pokrycie wierzycieli upadłego.

Ogłaszający upadłość ma możliwość złożenia wniosku o sprzedaż mieszkania ze wskazaniem konkretnej osoby, jako nabywcy. Możliwość ta nazywa się „pre-pack” i wiąże się z szeregiem korzyści jak przyspieszenie postępowania upadłościowego oraz obniżenia jego kosztów.

Upadłość konsumencka a mieszkanie komunalne

Sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest pierwszym krokiem do możliwości wyjścia z długów. Konsekwencje upadłości konsumenckiej a nieruchomości zostały już wyżej opisane. Jak jednak sytuacja wygląda w przypadku mieszkania komunalnego? Wszystko zależy od stanu prawnego, czyli od tego, kto jest faktycznym właścicielem nieruchomości.

Jeśli upadły zakupił mieszkanie od gminy i jest jego właścicielem, to ta nieruchomość również wchodzi w skład masy upadłości. Inaczej sytuacja wygląda, jeśli mieszkanie jest wynajmowane od gminy, wówczas syndyk nie ma prawa do przejęcia tej nieruchomości, ponieważ nie należy ono do upadłego.

Wiele wątpliwości budzi kwestia upadłości konsumenckiej a mieszkania rodziców. Tu też należy uspokoić i ostudzić emocje. Nawet jeśli dłużnik mieszka z rodzicami, syndyk nie może zająć ich nieruchomości. Zarządza on jedynie majątkiem upadłego, więc pozostałe osoby nie muszą się martwić, że również zostaną go pozbawione. Będąc w sytuacji kryzysowej, nie jest się pozostawionym samemu sobie, a bezpłatna analiza sytuacji prawno-finansowej może pomóc rozwiać wiele wątpliwości i warto z niej skorzystać.

Czy syndyk wyrzuca z mieszkania?

W sprawie upadłości konsumenckiej a mieszkania nasuwa się również kwestia co po sprzedaży nieruchomości. Czy syndyk ma prawo wyrzucić upadłego z domu? Przejęcie nieruchomości przez syndyka nie oznacza automatycznego nakazu opuszczenia lokalu. Upadły wraz z najbliższymi w dalszym ciągu może mieszkać w nieruchomości, do czasu, aż syndykowi uda się ją sprzedać.

Co więcej, upadły ma prawo do wnioskowania o przyznanie mu określonej kwoty, którą osiągnie się ze sprzedaży mieszkania w celu zaspokojenia jego i najbliższych, potrzeb mieszkaniowych. Ta sytuacja wiąże się wydzieleniem pewnej kwoty, która stanowi przeciętny czynsz najmu lokalu w danej miejscowości lub miejscowości sąsiedniej, za okres 12 lub 24 miesięcy.

Jak widać, pomimo tego, że nieruchomość będąca własnością upadłego wchodzi w skład masy upadłościowej, ani on, ani jego bliscy nie pozostaną bez dachu nad głową. W szczególności spać spokojnie mogą osoby, które, co prawda, zamieszkują z dłużnikiem, jednak to oni są właścicielami nieruchomości. W takim przypadku nie grozi im utrata dachu nad głową, ponieważ upadły odpowiada jedynie swoim majątkiem.