Czym jest plan spłaty w upadłości konsumenckiej?

Plan spłaty wierzycieli jest obowiązkowym etapem procesu upadłości konsumenckiej. Jeśli zastanawia Cię, czym jest plan spłaty długu i na czym dokładnie polega, to zapraszamy do lektury. Szczegóły wyjaśniamy w artykule.

Czym jest plan spłaty w upadłości konsumenckiej?

Plan spłaty upadłości konsumenckiej jest dokumentem, który sporządzany jest podczas postępowania upadłościowego i określany jest przez harmonogram spłaty zobowiązań względem wierzycieli. Ich potrzeby zaspokajane są z sum, które uzyskało się przy podziale masy upadłościowej. Warto również zaznaczyć, że plan spłaty jest dostępny jedynie dla upadłych osób fizycznych, czyli konsumentów oraz prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Czy możliwe jest umorzenie zobowiązań bez planu spłaty wierzycieli?

Upadły ma możliwość wnioskować o umorzenie zobowiązań bez ustanowienia planu spłaty wierzycieli. Uwzględnienie tego wniosku może być możliwe jedynie pod określonymi warunkami. Zgłaszający upadłość konsumencką chcąc zrezygnować z planu spłaty, musi udowodnić, że jego sytuacja życiowa nie pozwala na dokonywanie żadnych wpłat. Będąc w takiej sytuacji, warto zasięgnąć porady specjalisty z zakresu upadłości konsumenckiej, pozwoli to na analizę sytuacji i odpowiedni plan działania.

Jest jeszcze jedna możliwość, kiedy upadły może mieć umorzone zobowiązania bez ustalenia planu spłaty. Chodzi o czasową niezdolność do zaspokajania potrzeb wierzycieli. Co ważne, całkowite umorzenie zobowiązań ma w takiem przypadku po 5 latach, o ile ani dłużnik, ani żaden z wierzycieli w tym czasie nie zawnioskuje o ustanowienie planu spłaty długu.

Co zawiera plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka i plan spłaty to kwestie, które nierozerwalnie się ze sobą wiążą. Sąd określając plan spłaty długu, zaznacza, w jakim czasie i zakresie dłużnik jest zobowiązany do spłacenia zobowiązania i jaka ich część może zostać umorzona po skutecznym wykonaniu tego planu. To sąd upadłościowy określa wysokość rat oraz termin wpłat. Co ważne, okres spłaty nie powinien przekraczać 36 miesięcy. Termin ten może ulec wydłużeniu, nawet do 84 miesięcy, jeśli sąd zdecyduje, że upadły umyślnie doprowadził do niewypłacalności, lub powiększył jej stopień świadomie.

Najniższa krajowa a plan spłaty w upadłości konsumenckiej

Zarabianie najniższej krajowej nie spowoduje, że sąd automatycznie wyda decyzję o umorzeniu zobowiązań. Przepisy nie określają konkretnych kwot, które by na to pozwalały. Decyzja sądu wydawana jest zawsze na podstawie indywidualnej analizy życiowej dłużnika. Zawsze w takich przypadkach warto skorzystać z bezpłatnej analizy sytuacji prawno-finansowej, ponieważ pomoc prawnika jest niezwykle istotna.

Sąd w takim przypadku bada możliwości zarobkowe upadłego, czyli sprawdza, czy zarobki są równe możliwościom zarobkowym dłużnika. W zdecydowanej większości przypadków możliwości przewyższają wynagrodzenie, które wpływa na konto. Sąd bada więc, ile dłużnik mógłby zarabiać, gdyby w pełni wykorzystywał swój potencjał na rynku pracy.

Jak widać, zarabianie najniższej krajowej może nie być wystarczającą przesłanką do umorzenia długu. Wszystko zależy od indywidualnej decyzji sądu, która zapada po wnikliwych analizach.